zdroj: http://www.egonadler.com/

Egon Adler

* 9. 3. 1892, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Česká republika (Czech Republic)
† 22. 2. 1963, New York City (New York), Spojené státy (United States)
painter, graphic artist

 

nationality: German
sex: male

web: www.egonadler.com
NK AUT: xx0032677

notes:
studium v Berlíně, Mnichově, ve Výmaru
1934 jako host vystavoval se skupinou Prager Sezession

Egon Adler

zdroj: http://www.egonadler.com/
 

Egon Adler

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
???? - ????   Mnichov (München), Mnichov (München)

Egon Adler

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Karlovy Vary (Karlovy Vary), Karlovy Vary (Karlovy Vary)
???? - ????   Praha, Praha, 20. - 30. léta 20.století

Egon Adler

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Metznerbund (Metznerův svaz), *1919

Egon Adler

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
neuvedeno   Egon Adler: Souborná výstava, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1911/12 - 1912/01   Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1912/03/09 -   V. Ausstellung der Neuen Secession: Zeichnende Künste, Plastik, Kopp & Joseph, Berlín (Berlin)
1913/01/25 - 1913/02/20   Futuristák és expressionisták kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapešť (Budapest)
1913/06/29 - 1913/08/17   Wystawa futurystów, kubistów i ekspresyonistów, Muzeum Przemysłowe, Lvov (Lviv)
1913/09/20 - 1913/12/01   Erster deutscher Herbstsalon, Galerie Der Sturm, Berlín (Berlin)
1921/01 - 1921/02   Tvrdošíjní a hosté, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1965/05/18 - 1965/06/18   Zahraniční umění z depozitářů Národní galerie, Městská knihovna Praha, Praha
1987/06/30 - 1987/08/30   Tvrdošíjní a hosté - 2. část, Staroměstská radnice, Praha
1991/02/08 - 1991/03/10   Umění doby Franze Kafky, Mánes, Praha
1992/02/21 - 1992/12/31   Grafická tvorba německých autorů v Čechách 1890 - 1938 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/04/05 - 1994/06/26   Mezery v historii 1890–1938: Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/15 - 1994/11/27   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Museum österreichischer Kultur, Eisenstadt
1994/12/15 - 1995/03/19   Expresionismus a české umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995/01/22 - 1995/03/12   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1995/07/27 - 1995/08/27   Deviace kubismu v Čechách, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1996/11/13 - 1996/12/08   Nejen Kafka a Werfel, Galerie Hollar, Praha
2008/01/17 - 2008/03/23   Vzplanutí / Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903 - 1936, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/04/19 - 2012/06/03   Konec (s)nové epochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/06/14 - 2012/09/30   Konec (s)nové epochy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2013/09/13 - 2013/12/31   Mladí lvi v kleci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2014/04/04 - 2014/05/30   Dialogy v obrazech, Galerie Diamant, Praha
2014/06/26 - 2014/09/28   Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/09/21 - 2015/10/04   Klasická malba a krajina: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/09/21 - 2017/12/31   Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920-1945, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/04/28   III. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/04 13:00   Klasická malba a krajina: Aukce, Obecní dům, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/04/19 - 2010/04/28   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha

Egon Adler

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1911   Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen
  1913   Á futuristák és expresszionisták kiállitása
  1913   Wystawa Futurystów, Kubistów i Ekspresyonistów, Wystawa zbiorowa prac Pillatiego Gustawa, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lvov (Lviv)
  1921   Tvrdošíjní a hosté (Výstava III.), Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
  1965   Zahraniční umění z depositářů Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha
  1987   Tvrdošíjní a hosté, 2. část (Užité umění, malba, kresba), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Umění doby Franze Kafky, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Grafická tvorba německých autorů v Čechách / Graphisches Schaffen der Deutschen in Böhmen 1890 - 1938 (ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Deviace kubismu v Čechách / Deviationen des Kubismus in Böhmen, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
  1996   Nejen Kafka a Werfel
  2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.), Karlštejnská a.s., Jinočany (Praha-západ)
  2016   Metznerbund: Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920-1945 / Metznerbund: Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920-1945, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Mladí lvi v kleci (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2014   V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Egon Adler, Mladí lvi v kleci, 295
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina, European Arts Investments, Praha 1
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Nejen Kafka a Werfel
nabídkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Egon Adler: Souborná výstava, Krasoumná jednota (Kunstverein für Böhmen), Praha