Markéta Hlinovská

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2011   Fundamenty a sedimenty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 4, 2011/02/24, 16-