Zdeněk Zálešák

* 16. 9. 1936, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, photographer

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
NK-2022/04 ne
Studoval na Škole bytové tvorby v Praze (1951-1955). V malířské tvorbě se věnuje výhradně malbě figurální, ve které převládají motivy kompozic s ženskými akty. Obsahově jeho díla vyjadřují určitou myšlenkovou náplň, snovou sestavu věcných námětových prvků, ne příliš vzdálenou vizím surrealistů. Vyslovuje se k otázkám lidské existence, mezilidských vztahů a spojení člověka s přírodou. Fotografuje, snímky zasahuje do volné a užité fotografie, spolupracuje s V. Sirůčkem. Kromě volné grafiky se zabývá užitou grafikou, grafickým designem, plakátovou tvorbou, pracemi pro architekturu a výstavnictvím doma i v zahraničí.