Zdeněk Zálešák

* 16. 9. 1936, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, Photographer

 

nationality: Czech
sex: male

VIAF: 90625773

notes:
NK-2022/04 ne
Studoval na Škole bytové tvorby v Praze (1951-1955). V malířské tvorbě se věnuje výhradně malbě figurální, ve které převládají motivy kompozic s ženskými akty. Obsahově jeho díla vyjadřují určitou myšlenkovou náplň, snovou sestavu věcných námětových prvků, ne příliš vzdálenou vizím surrealistů. Vyslovuje se k otázkám lidské existence, mezilidských vztahů a spojení člověka s přírodou. Fotografuje, snímky zasahuje do volné a užité fotografie, spolupracuje s V. Sirůčkem. Kromě volné grafiky se zabývá užitou grafikou, grafickým designem, plakátovou tvorbou, pracemi pro architekturu a výstavnictvím doma i v zahraničí.

Zdeněk Zálešák

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1955 - 1961   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Zdeněk Zálešák

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Tvůrčí skupina Plakát, *1962

Zdeněk Zálešák

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
11/13   Zdeněk Zálešák: Obrazy 1956 - 2003, DDB Art Gallery, Praha
1977/05   Zdeněk Zálešák: Obrazy - fotografie, 1960 - 1976, Dům kultury, Mělník (Mělník)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/02 - 1965/03   Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1966/03/12 - 1966/04/06   Rozpad a vznikání, Divadlo E. F. Buriana, Praha
1967/04/23 - 1967/05/15   Výstava mladých ´67, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1968   Zdeněk Zálešák, Vladimír Sirůček: Malba a fotografie, Divadlo Rokoko, Praha
1968/03/17 - 1968/04/05   Výstava mladých ´68, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1970/06   Vladimír Veselý, František Zálešák, Vladimír Sirůčka, Zdeněk Zálešák, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1970/06/17 - 1970/09/20   IV. bienále užité grafiky Brno 1970: Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1978/06/14 - 1978/09/24   8. bienále užité grafiky Brno 1978, Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1981/07/09 - 1981/09/06   Oborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1987/03/05 - 1987/04/12   Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1987/04/02 - 1987/04/30   Vladimír Sirůček, Zdeněk Zálešák: Akt, Výstavní síň Futurum Domu kultury kovoprůmyslu, Praha
1988/06/09 - 1988/07/17   Akt v tvorbě výtvarníků, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha

Zdeněk Zálešák

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Zdeněk Zálešák: Obrazy - fotografie, 1960 - 1976, Dům kultury, Mělník (Mělník)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Výstava mladých 65, Městský výbor ČSM, Praha
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Výstava mladých 67, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Výstava mladých '68, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Vladimír Veselý, František Zálešák, Vladimír Sirůčka, Zdeněk Zálešák (Obrazy, grafika, fotografie)
  1972   3. mělnický salon
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Oborová výstava užité grafiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Akt v tvorbě výtvarníků, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   12. března otevřel dr. Arsen Pohribný..., Výtvarná práce, 11
  1968   Malíř Zdeněk Zálešák a..., Výtvarná práce, 4
  1970   Týdny v ateliéru, Výtvarná práce, 5-5
  1988/07/05   Akty v galerii D, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 8.číslo, 3
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Zdeněk Zálešák: Obrazy 1956 - 2003, DDB Art Gallery, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   3. mělnický salon
  1987   Vladimír Sirůček, Zdeněk Zálešák: Akt (fotografie 1965 1975), Dům kultury Kovoprůmyslu, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Rudolf Němec, Zdeněk Zálešák: Rozpad a vznikání, Divadlo E. F. Buriana, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Zdeněk Zálešák

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Vladimír Veselý, František Zálešák, Vladimír Sirůčka, Zdeněk Zálešák (Obrazy, grafika, fotografie)
  1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté), Revi-ex, s.r.o. (Reviex), Praha
mapa/plán
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů), Nové sdružení pražských umělců, Praha