Barbora Lungová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2012   Barbora Lungová: Moravské horory / Moravian Gothic
nedatováno (2008)   Explosive: testosterone (Barbora Lungova)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Dívčí sen
2007   Intimita / Intimacy
2008   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda (Sociálny projekt Veroniky Rónaiovej)
2008/06/28   Místní lidová tvořivost (Jednodenní festival místní a přespolní nové kultury: Hudba - divadlo - performance - výtvarné umění)
2009   Dívčí sen 2009 (Testosteron)
2009   1. a 2. malířské sympozium v Uherském Ostrohu (Zámecká galerie v Uherském Ostrohu, Národní divadlo Reduta v Brně (říjen a listopad 2009))
2010   EkoBio (zahrádkaření, houbaření, aktivismus, pozorování a další aktivity spojené s přírodou, především v obrazech)
2014   Paměť FAVU - Sonda jednoho ročníku
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Výzva perspektivy (obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2007   Dvě ve Veselí nad Moravou (Veronika Bromová a Anna Neborová), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 8, 2007/04/19, -
2007   Dvě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 9, 2007/05/03, 5-5
2008   Subjekt jako skvrna (Role perspektivního a kinematografického aparátu při vytváření divácké pozice), Výzva perspektivy, , , 2008, 145-209
2010   Galerie Doma, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 9, 2010/04/29, 11-
2010   Drama mizanscény v obrazech Daniela Pitína (Malba tesknící po filmu), Pandora / Filmová adaptace, , 20, 2010, -
2010   Povaha toho, čemu dnes říkáme (výtvarné) umění (http://www.mnohosti.cz/mnohost.php?id=2), Mnohosti, , 5, 2010 - konec roku, -
2012   Rodinné foto, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 5-
Yearbook
published, title (subtitle)
2013   Galerie města Blanska (ročenka_2013.doc)
Text
published, title (subtitle)
2006   Mezi čtyřmi stěnami Marie Blabolilové