Alois Zych

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Československá fotografie mezi dvěma válkami
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Praha 1848-1914 (Čtení nad dobovými fotografiemi), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1986   Praha 1848-1914 (Čtení nad dobovými fotografiemi), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   Rückblende: Die Fotosammlung der Neuen Galerie Graz, Folio Verlag, Vídeň (Wien)
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2012   Alois Zych: Fotografie / Photographs