Giorgione

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Svět Jana Zrzavého, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1961   Největší giorgionovský objev našeho století, Výtvarná práce, 9, 20, 1961/10/17, 11-