Antonín Ivanský

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Výtvarník mezi horníky
1949   Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Angažovaná monumentální tvorba v severomoravském kraji
1985   Krajská organizace Svazu českých výtvarných umělců v Ostravě 1985
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Výstava výtvarného umění ze současné tvorby severomoravských umělců a ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě
1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
1995   Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika)
2006   Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950
2007   Ostrava ve výtvarném umění
2008   Socialistický realismus Československo 1948-1989 (Socialist Realism Czechoslovak 1948-1989 / Realismo socialista Cecoslovacchia 1948-1989)
2018   Černá země? (Mýtus a realita 1918 - 1938)
2019   La forma dell'ideologia (Praga: 1948-1989)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Antonín Ivanský, Profil, Ostrava (Ostrava-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2006   Medailony, Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950, , , 2006, 22-52
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění