Vladana Hajnová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2015   Vladana Hajnová: Objekty, grafiky, kresby
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Nanoscope (Mezioborový projekt propojující umění, vědu a technologie)
2013   Velké ticho
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2015   Konkret / ism 1967-2015 (Katalog k výstavě Klub u konkretistů v Topičově salonu a klubu)
2017   Okouzleni řádem / Enchanted by the Order
2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt)
2018   Konkrétní podzim 2018 - trikolóra (Photoreport)
2018   Under the Aegis of the KK3 (Club of czech concretists / Český konkret pod egidou KK3)
2018   Konkrétní podzim 2018 (Trikolóra)
2019   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces (Okruh výtvarníků Musea Kampapracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry)
2019   Konkrétní podzim 2019
2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
nedatováno   Klub konkretistů Východní Čechy
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2013   Subtilní geometrie Vladany Hajnové, Prostor Zlín, 20., 1, 2013, 38-39
2017   Okouzleni řádem / Enchanted by the Order, Okouzleni řádem / Enchanted by the Order, , , 2017, 4-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2012   Vladana Hajnová: Kresby, grafiky a objekty
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2009   Doxnano
2009   Doxnano
2009   E.A.S.T.NANO!
2010   Geometrie citlivosti
2011   Klub Konkretistů Východní Čechy a jeho hosté...
2013   Velké ticho
2015   Konkret / ism 1967-2015
2017   Okouzleni řádem
2017   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara
2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt)
2019   Doba plastová
2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedat.   O 50 let později / 50 Years Later (Fotoreport z výstavy)
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
nedat. (2008)   Klub konkretistů Východní Čechy