surrealismus

surrealismus

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1967   Karel Teige
  1974   Wilfredo Lam: Œuvres de 1938 à 1946 (En hommage à Pierre Loeb)
  1996   Marcel Mariën: Jeden surrealistický život / Une vie surréaliste
  2004   Toyen
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1935   První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
  1947   Mezinárodní surrealismus
  1966   Surrealismus a fotografie
  1968   Princip slasti
  1969   Surrealismus in Europa: Phantastische und visionäre Bereiche
  1996   Surrealistické incidence / Surrealist Incidence (Česká fotografie šedesátých let / Czech Photography in the Sixties)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
  2004   33 koláží (Breton Eluard Muzard)
  2007   Hommage à Miguel de Carvalho
  2007   Laboratorium Moderne (Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch)
  2009   Angels of Anarchy (Women Artists and Surrealism)
  2013   Obrazy a předobrazy / Figures and Prefigurations
  2013   Všichni jsme stvořeni z lásky (Erotismus nebo sexualita)
  2017   Surrealismus a koláž
  2021   Surrealism Beyond Borders
kniha
  published   title (subtitle)
  1924   Manifeste du Surréalisme (Poison Soluble)
  1937   Co je surrealismus? (Tři přednášky)
  1937   Moderní básnické směry
  1937   Surrealismens billedverden
  1964   Surrealizmus
  1964   Umělecké avantgardy dvacátého století
  1965   Emila Medková
  1965   Moderní umění (Fauvismus, kubismus, expresionismus, futurismus, de stijl, surrealismus)
  1967   Magnetická pole
  1967   Maurice Henry
  1968   Alchýmia zázračného (Podstata a osudy surrealizmu)
  1968   Myšlenky moderních malířů
  1969   Výtvarné projevy surrealismu
  1970   Surrealist Art
  1971   Myšlenky moderních sochařů
  1971   Picasso (Jeho život a dílo)
  1973   Moderní básnické směry
  1974   Die surrealistische Zeichnung
  1974   Le dessin surréaliste
  1980   O dada, surrealismu a českém umění
  1984   Dějiny umění (10)
  1985   Salvador Dalí
  1985   Światopogląd surrealizmu
  1986   Dějiny umění (10)
  1987   Toyen (Das malerische Werk)
  1991   Salvador Dalí
  1992   Poesie
  1993   Max Ernst
  1993   Surrealismus proti proudu (Surrealistická skupina odpovídá Vítězslavu Nezvalovi, J. Fučíkovi, J. Rybákovi, L. Štollovi a. j.)
  1994   Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty
  1994   Deník génia
  1994   Fotografie v surrealismu
  1994   Hmat a imaginace (Úvod do taktilního umění - Taktilní experimentace 1974-1983 (1994))
  1994   Surrealismus a magie
  1997   Emilie Comes to Me in a Dream
  1999   Salvador Dalí 1904-1989 (Malířské dílo 1904-1946, Malířské dílo 1946-1989)
  2000   André Breton: The Power of Language
  2001   Síla imaginace
  2003   Poesie
  2003   Salvador Dalí
  2003   Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art
  2004   Edition 69
  2004   Jan Švankmajer (Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses)
  2004   Surrealism
  2005   Neskutečné životy (Surrealisté 1917-1945)
  2006   Salvador Dalí (Život a dílo)
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2)
  2007   NeDeník (K 70. výročí založení Skupiny surrealistů v ČSR. Interview Ladislava Fanty s Jiřím Koubkem o krizi surrealismu a jeho výhledech po roce 1989)
  2009   Sintrová lampa (Poznámky k fenomenologii surrealismu)
  2009   Symboly obludností (Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40. - 60. let)
  2010   Výtvarné avantgardy 20. století 1900-1945
  2011   Hnízda snění (Kniha pasáží)
  2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History
  2016   Surrealism and Photography in Czechoslovakia: On the Needles of Days
  2018   Vynálezci nových omylů (Texty o surrealismu a surrealistech)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1934   Surrealismus v diskusi (sborník redigovali Karel Teige a Ladislav Štoll)
  1943   Cahiers de poesie (Le surréalisme encore et toujours)
  2009   Libenští psychici (Sborník básnických a prozaických textů z let 1945-1959)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia)
  1974   Umění nové doby (Umění a lidstvo, Larousse)
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1934   deset let surrealismu
  1934   nadskutečno v surrealismu
  1934   o surrealismu
  1934   okultnost surrealismu a styk s proletariátem
  1934   surrealismus a revoluční fronta
  1934   závěr
  1935   Surrealismus není uměleckou školou
  1935   Surrealistická fotografie
  1935   Systematické zkoumání skutečnosti rekonstrukcí objektu, halucinace a iluse
  1938   O surrealismu
  1947   Mezinárodní surrealismus
  1963   Počátky Skupiny 42
  1964   Paříž 1964 (II - Aktuálnost surrealismu)
  1965   Stále neznámý Rykr
  1965   Umění a současný svět (Hledání smyslu moderního umění II)
  1966   Rozvoj tvořivého snu
  1967   Třikrát o našem umění
  1970   Nestárnoucí Max Ernst
  1970   Publikace českých surrealistů (Recenze)
  1970   Současné belgické malířství
  1976   Czechoslovakia, Art in a Different World
  1983   „Nad“ či „pod“ realitou
  1986   K vývoji díla Ladislava Zívra
  1993   Tout sur la Révolution surréaliste du 1er avril 1935.
  1996   Years of long days (Surrealism in Czechoslovakia)
  1997   Snář českého surrealismu
  1999   O dada, surrealismu a českém umění
  2000   Speech under the Rule of Silence: The Signs of the Zodiac and the Circle of Five Objects (Surrealism in Czechoslovakia 1951-63)
  2001   Z podzemí do podzemí (Český postsurrealismus čtyřicátých až šedesátých let)
  2004   On the Needles of These Days
  2008   Surrealism and the Latent Reality of Dreams
  2008   The Unconscious in Painting
  2013   Endre Nemes ve Stockholmu
www
  published   title (subtitle)
  2011/04/05   Noční zahrady portugalského surrealisty Miguela de Carvalha (http://www.kulturni-noviny.cz/clanekview.php?clanek_id=135)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1968   Princip slasti (Porušení zákona - Zákon noci - Automatická pravda - Hra)
  1997   České imaginativní umění
  published   title (subtitle)
  1971   Nadja
bakalářská práce
  published   title (subtitle)
  1993   Surrealismus v české fotografii 30. a 40. let
  1999   Český surrealismus ve fotografii 30. let
  2001   Surrealismus a techniky využívající fotografii
biografie
  published   title (subtitle)
  2002   Karel Havlíček: Život a dílo
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle)
  1997   Surrealism since the Second World War with particular reference to surrealism in Czechoslovakia
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2024   Imagine! (100 Years of International Surrealism)
magisterská práce
  published   title (subtitle)
  2002   Surrealismus v české fotografii od 30. let 20. stol.
  2005   Fokalk a experimentální fotografické techniky a české surrealistické fotografii
periodikum
  published   title (subtitle)
  2011   Styxus (Bulletin české surrealistické skupiny Stir Up)

surrealismus

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/03/27 - 1966/04/27   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/11/05 - 1967/12/08   Karel Havlíček: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2000/05/11 - 2000/08/06   Toyen, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/03/24 - 2011/04/17   Miguel de Carvalho: Noční zahrady / Jardins nocturnos / Les jardins nocturnes, Galerie Novoměstská radnice, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1938/01/14 - 1938/02/02   Štyrský a Toyen, Topičův salon (1937-1949), Praha
1966/05/06 - 1966/06/05   Surrealismus a fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1968   Die Logik der durchsichtigen Nacht, Kunstamt Wilmersdorf, Berlín (Berlin)
1968/02/18 - 1968/03/17   Princip slasti, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1968/04/09 - 1968/05/02   Princip slasti, Městská knihovna Praha, Praha
1983/03/07 - 1983/04/15   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie 1930 - 1960, Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2001/03/14 - 2001/04/04   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2003/06   Současná surrealistická koláž, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2008/01/17 - 2008/03/09   Mantichora, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/03/05 - 2008/06/01   Krajina s fantomem, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013 - 2013/07/21   Všichni jsme zrozeni z lásky - Erotismus nebo sexualita, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava (Jihlava)
2013/02/12 -   Všichni jsme stvořeni z lásky / Nous sommes tous crées par l´amour, Muzeum Prostějovska - Galerie Špalíček, Prostějov (Prostějov)
2013/04/08 - 2013/04/30   Všichni jsme stvořeni z lásky / Nous sommes tous crées par l´amour, AzeReT Art Galerie, Praha
2013/06/23 - 2013/11/12   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Galerie Emila Juliše / Antikvariát Fabio, Černčice (Louny)
2013/09/18 - 2013/11/17   Obrazy a předobrazy, Městská knihovna Praha, Praha
2014/06/18 - 2014/11/16   Přistání v Apokalypsii, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2021/10/11 - 2022/01/30   Surrealism Beyond Borders, The Metropolitan Museum of Art, New York City (New York)
2022/02/24 - 2022/08/29   Surrealism Beyond Borders, Tate Modern, Londýn (London)
2024/02/21 - 2024/07/21   Imagine! 100 Years of International Surrealism, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België / Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brusel (Brussels)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/02/28   Dialektika surrealistického myšlení, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1968/03/06   Poesie a samozřejmost objevu, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1968/03/13   Výtvarné objevy surrealismu, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2016/09/01   Jan Dočekal: Édouard Jaguer, Městská knihovna Třebíč, Třebíč (Třebíč)