IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005

institution, city
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)