Bohdan Hostiňák

* 18. 9. 1968, Svidník (Svidník), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: jx20060815001
WIKIDATA: Q51555140
VIAF: 18073763

Bohdan Hostiňák
Tykadlá
1993
malba
olej, plátno
80 x 100 cm
Bohdan Hostiňák
Bez názvu
1993
malba
olej, plátno
60 x 60 cm
Bohdan Hostiňák
Láska
1993
malba
olej, plátno
140 x 100 cm
Bohdan Hostiňák
Bez názvu
1993
malba
olej, plátno
150 x 144 cm
Bohdan Hostiňák
Búrka
1993
malba
olej, plátno
60 x 75 cm
 

Bohdan Hostiňák

Svoje úsilie vo výtvarnej kultúre a to, čo mu v nej najviac chýba, charakterizuje výtvarník takto: „V súčasnom umení mi chýba ušľachtilosť a túžba po rovnováhe. Umelci vyhľadávajú krajnosti a zakladajú si na svojej jednostrannosti. Ich symptomatickými vlastnosťami akoby sa stávali vypočítavosť a simulácia. Ale napriek všetkému verím umeniu, verím, že ísť jeho cestou znamená ísť k prameňu života.“
Bohdan Hostiňák je v súčasnom slovenskom výtvarnom umení ojedinelá osobnosť – je konzistentný vo viere v životnosť závesného obrazu, vo využívaní klasických maliarskych štýlov a v renovácii tradičných maliarskych žánrov, najmä krajiny na plošnom pozadí s realistickým tvaroslovím a iluzórnym vnímaním priestoru. Jeho maľba je programovým únikom od industriálnej civilizácie do zlatého veku harmónie človeka s prírodou.
Základom jeho tvorby sú cykly na určitú tému ako napr. Križiaci, Architektúra, Rajské ohne, Knihy, Bratstvo… Najbohatším cyklom sú Krajiny, maľované neoklasickým výtvarným štýlom, v ktorých doslova študuje krajinu, jej náladu a svetlo. V týchto dielach intelektuálne maliarsky hrá – rozihráva svetelnú škálu farieb, ktoré raz verne reprodukujú krajinu, inokedy šokujú kontrastami. Rád zobrazuje svitanie, súmrak a zotmenie. V poslednom období je v tvorbe B. Hostiňáka viditeľný zjavný príklon k zmyslovej maľbe. Dominujúca krajina sa stáva skôr náladovou kulisou a jej významovým ohniskom ľudská postava, ktorá je súčasťou prírody. Rozvíja cykly Detí v lese, Čítania kníh v prírode, v súčasnosti Kúpanie (nahých žien) s ľahkým erotickým podtónom.
k13.sk, 29.6.2017

Bohdan Hostiňák

 

Bohdan Hostiňák

Bohdan Hostiňák
Tykadlá
1993
malba
olej, plátno
80 x 100 cm
Bohdan Hostiňák
Bez názvu
1993
malba
olej, plátno
60 x 60 cm
Bohdan Hostiňák
Láska
1993
malba
olej, plátno
140 x 100 cm
Bohdan Hostiňák
Bez názvu
1993
malba
olej, plátno
150 x 144 cm
Bohdan Hostiňák
Búrka
1993
malba
olej, plátno
60 x 75 cm
Bohdan Hostiňák
Bez názvu
1993
malba
olej, plátno
75,5 x 65,5 cm
Bohdan Hostiňák
Larva
1994
malba
olej, plátno
70 x 50 cm
Bohdan Hostiňák
Buď - alebo
1994
malba
olej, plátno
100 x 100 cm
Bohdan Hostiňák
Krok do prázdna
1997
malba
olej, plátno
65 x 92 cm
Bohdan Hostiňák
Noc
1998
malba
olej, plátno
90 x 140 cm
Bohdan Hostiňák
Bez názvu
1999
malba
olej, plátno
90 x 130 cm
Bohdan Hostiňák
Bez názvu
1999
malba
olej, plátno
70 x 50 cm
Bohdan Hostiňák
Arkádia
1999
malba
olej, plátno
80 x 100 cm
Bohdan Hostiňák
Bez názvu
1999
malba
olej, plátno
50 x 70 cm
Bohdan Hostiňák
Et in Arcadia ego
2000
malba
olej, plátno
50 x 70 cm
Bohdan Hostiňák
Stav po psychiatrii
2002
malba
olej, plátno
105 x 140 cm
Bohdan Hostiňák
Sopky
2002
malba
olej, plátno
100 x 70 cm
Bohdan Hostiňák
Krajina
2004
malba
olej, plátno
50 x 70 cm
Bohdan Hostiňák
Spánok
2008
malba
olej, plátno
90 x 110 cm
Bohdan Hostiňák
Búrka
2010
malba
olej, plátno
100 x 130 cm
 

Bohdan Hostiňák

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1989   Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha
1991 - 1997   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), malířství, Sikora Rudolf, *1946

Bohdan Hostiňák

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/08/25 - 1994/09/25   Bohdan Hostiňák: Nervatúry, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
1995/02/15 - 1995/03/11   Bohdan Hostiňák, Galerie Ruce, Praha
1995/04/06 - 1995/05/28   Bohdan Hostiňák, Bethlenov dom, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1997/10/02 - 1997/11/02   Bohdan Hostiňák: O přírodě - About nature, Galerie Václava Špály, Malá Špálovka, Praha 1
1998/04/30 - 1998/06/14   Bohdan Hostiňák: Príbehy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/03/08 - 2001/04/14   Bohdan Hostiňák: Súmrak, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2001/09/06 - 2001/09/30   Bohdan Hostiňák: Krajina, Galerie Václava Špály, Praha
2005/01/05 - 2005/02/06   Bohdan Hostiňák: Et in Arcadia ego, Zámek Kuřim - Galerie VELVET, Kuřim (Brno-venkov)
2010/10/21 - 2010/11/21   Bohdan Hostiňák, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2013/08/01 - 2013/08/29   Bohdan Hostiňák, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2017/11/30 - 2018/01/19   Bohdan Hostiňák: Juvenílie, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
2022/03/03 - 2022/05/07   Bohdan Hostiňák: Nadvihnutý dom, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/09/18 - 1992/10/31   Kontakte / Kontakty ´92, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1994/11/09 - 1994/12/11   Marginália (2. výročná výstava Soros Center for Contemporary Arts), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/10/02 - 1995/11/04   Denisa Lehocká, Bohdan Hostiňák, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
1996/03/07 - 1996/03/31   Trojí možnost, Galerie Václava Špály, Praha
1997/07/26 - 1997/08/21   Sympozium Prostor IV. - Práce pro místo, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1997/12/01 -   Recipročná výstava študentov AVU Praha a VŠVU Bratislava 1997/8, Galerie AVU (GAVU), Praha
1998/09/04 - 1998/09/29   6 súčasných slovenských maliarov, Galeria BWA, Zakopane
1998/10/08 - 1998/11/01   6 súčasných slovenských maliarov, Galeria BWA, Řešov (Rzeszów)
1999/01/21 - 1999/02/28   6 súčasných slovenských maliarov, Miskolci Galéria, Miškovec (Miskolc)
1999/11   Znamení doby: Současné umění ze zemí Středoevropské iniciativy, Instituto Italiano di Cultura / Italský kulturní institut, Praha
1999/12/16 - 2000/03/14   Stratený ráj / Paradise Lost: Barok & súčasnosť / Baroque & The Present, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2004   The New Ten, Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
2004/05/14 - 2004/06/27   Check Slovakia: Junge Kunst aus der Slowakei / Young Art from Slovakia / Mladé umenie zo Slovenska, Neuer Berliner Kunstverein, Berlín (Berlin)
2004/06/02 - 2004/07/04   Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2004/07/04 - 2004/09/05   The New Ten, Museum Küppersmühle, Duisburg
2005   The New Ten, Kunsthalle Mannheim, Mannheim
2005   The New Ten, The Museum of Modern Art, Ostende
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/11/09 - 2006/01/29   Prievan: Současná slovenská malba 2000-2005, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/09 - 2006/05/01   Příští stanice Arkádia / Nächste Station Arkadien, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/12/07 - 2007/01/14   Jan Knap, Bohdan Hostinák: Arkádia maľby / Arcadia of Painting, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
2007/01/24 - 2007/04/22   PitoreSKa: O současném slovenském obraze, Wannieck Gallery, Brno (Brno-město)
2007/10/26 - 2007/12/31   Zrkadlo ako nástroj ilúzie, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/11/20 - 2009/02/15   Ilúzia priestoru: Pokus o nové čítanie / Illusion of Space: Attempt at a New Reading, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2010/12/09 - 2012/01/07   Maľba po maľbe / Painting after Painting, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2011/05/03 - 2011/08/28   VI. Nový zlínský salón 2011, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2011/06/21 - 2011/09/25   ObraSKov - současná slovenská malba, Wannieck Gallery, Brno (Brno-město)
2012/02/17 - 2012/04/11   ObraSKovo nanovo: Súčasná slovenská maľba, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2016/06/30 - 2016/09/04   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom: Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
2017/10/24 - 2017/11/24   6 × 6 = 6: Generačná násobilka umenia, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
2018/09/28 - 2019/01/06   Plus minus, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/10/19 - 2020/02/16   Retina: Možnosti malby (1989–2019), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/20   Aukcia súčasného slovenského umenia, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2006/10/11   Aukcia súčasného slovenského umenia 2006 / Auction of the slovak contemporary visual art 2006, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, aukcia, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2016/11/30   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/14 - 2005/10/19   Aukcia súčasného slovenského umenia, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/10/05 - 2006/10/10   Aukcia súčasného slovenského umenia 2006 / Auction of the slovak contemporary visual art 2006 - výstava, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2007/11/15 - 2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, predaukčná výstava, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2016/11/18 - 2016/11/30   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha

Bohdan Hostiňák

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Bohdan Hostiňák, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1997   Bohdan Hostiňák: O přírodě
  2001   Bohdan Hostiňák: Súmrak, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
  2013   Bohdan Hostiňák, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  nedatováno   Bohdan Hostiňák
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Kontakte / Kontakty ´92 (Ausstellung Deutscher Tschechischer und Slowakischer Künstler / Výstava německých českých a slovenských umělců), Adalbert Stifter Verein (Spolek Adalberta Stiftera), Mnichov (München)
  1996   Petra Nováková-Ondreičková, Bohdan Hostiňák, Roman Ondák, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  1998   6 súčasných slovenských maliarov / 6 Contemporary Slovak Painters, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
  1998   Katálog recipročnej výsavy študentov AVU Praha a VŠVU Bratislava 1997/8, Creative Detail, Bratislava (Bratislava)
  1998   Kolmo k ose, ProMedia s.r.o., Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Stratený ráj / Paradise Lost (Barok & súčasnosť / Baroque & The Present), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1999   Znamení doby / A Sign of the Times (Současné umění ze zemí Středoevropské iniciativy. Výstava u příležitosti 10. výroční vzniku SEI / An Exhibition of Contemporary Art by the Members of the Central_European Iniciative on the Occasion of the 10th Anniversary of CEI)
  2004   Check Slovakia (Junge Kunst aus der Slowakei / Young Art from Slovakia / Mladé umenie zo Slovenska), Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2004   The New Ten (Zeitgenössische Kunst aus den 10 neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union / Contmeporary Art from the 10 new Members Nations of the European Union), Museum Küppersmühle, Duisburg
  2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2006   Příští stanice Arkádia / Nächste Station Arkadien, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   PitoreSKa (O současném slovenském obraze), Wannieck Gallery, Brno (Brno-město)
  2008   Ilúzia priestoru: Pokus o nové čítanie / Illusion of Space: Attempt at a New Reading, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2008   V. Nový zlínský salon 2008, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2012   ObraSKovo nanovo (Súčasná slovenská maľba), Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2016   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom (Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000)), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
  2017   6 × 6 = 6: Generačná násobilka umenia, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
  2019   Retina (Možnosti malby (1989-2019)), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Rozhovory o maľbe (Pohlad na slovenskú maľbu prostrednictvom orálnej histórie), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2013   Bohdan Hostiňák, White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2022   Maľba SK, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Jiná malebnost (Bohdan Hostiňák), Vesmír, 538
  2004   Schlaglichter / Highlights, The New Ten, 104-11
  2004   Wirklichkeit und Traum. Neu-alte Kunstland-schaften / Reality and Dream. New-old artistic landcapes, The New Ten, 12-28
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Bohdan Hostiňák: Nervatúry, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
  1995   Bohdan Hostiňák, Galerie Ruce, Praha
  1995   Bohdan Hostiňák, Bethlenov dom, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1997   Bohdan Hostiňák: O přírodě / About nature, Galerie Václava Špály, Praha
  1998   Bohdan Hostiňák: Príbehy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2001   Bohdan Hostiňák: Krajina, Galerie Václava Špály, Praha
  2001   Bohdan Hostiňák: Súmrak
  2005   Bohdan Hostiňák: Et in Arcadia ego, Galerie ad astra, Kuřim (Brno-venkov)
  2010   Bohdan Hostiňák, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
  2013   Bohdan Hostiňák, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Trojí možnost, Galerie Václava Špály, Praha
  2005   Prievan (Současná slovenská malba 2000 - 2005; Contemporary Slovak Painting 2000 - 2005)
  2006   Příští stanice Arkádia / Nächste Station Arkadien
  2018   Plus minus: Současné slovenské umění ze sbírek Galerie města Bratislavy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019)), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Aukcia súčasného slovenského umenia / Auction of the Slovak contemporary visual art, Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   Aukcia súčasného slovenského umenia 2006 / Auction of the Slovak contemporary visual art 2006 (Nadácia - Centrum súčasného umenia), Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
dokumentace výstavy
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Bez názvu
  1993   Bez názvu
  1993   Bez názvu
  1993   Búrka
  1993   Láska
  1993   Tykadlá
  1994   Buď - alebo
  1994   Larva
  1997   Krok do prázdna
  1998   Noc
  1999   Arkádia
  1999   Bez názvu
  1999   Bez názvu
  1999   Bez názvu
  2000   Et in Arcadia ego
  2002   Sopky
  2002   Stav po psychiatrii
  2004   Krajina
  2008   Spánok
  2010   Búrka
pracovní soubor
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Aukce 2005; slovenská
  2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019)), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Zuzana (Privátna zbierka slovenského súčasného umenia), Kressling Gallery (K Gallery), Bratislava (Bratislava)

Bohdan Hostiňák

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Retina (Možnosti malby (1989-2019)), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Rozhovory o maľbe (Pohlad na slovenskú maľbu prostrednictvom orálnej histórie), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)

Bohdan Hostiňák

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Vladimír Ossif: Harlem River N.Y (Painting 2008 - 2011), Zahorian & Co. Gallery, Bratislava (Bratislava)

Bohdan Hostiňák

pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Jedna z možností: 200 grafik, kreseb, fotografií a obrazů ze sbírky Jaroslava Krbůška, Městská kulturní zařízení, Šternberk (Olomouc)

Bohdan Hostiňák

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Aukcia súčasného umenia Art SK, Revue art, 4.číslo, 75-79
  2007   Aukcia súčasného umenia, Revue Art, 52-53
  2011   ObraSKov, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 19.číslo, 5-5