Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes

Picture
published, title (subtitle)
1910   Koncert
1910   Kavárna (Cafe d'Harcourt)