Kolínsko

Book
published, title (subtitle)
1933   Na bylanském hradišti (Povídka z pravěké osady)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1982   Píseň a předmluva na bitvu u vsi Křečhoře, jinak u Kolína (Jako: ´Budiž pozdravena Matko Anno svatá!´)
1990   Umění, věda a kultura
2002   Je radost pozorovat…
2002   1. Předchůdci 20. století (do roku 1900)
2002   2. Od počátku století do konce 1. světové války (1900-1918)
2002   3. Období První republiky, světová válka a její ohlasy (1919-1948)
2002   7. Kolínské doteky