Paříž 1912

Maxim Gorkij

* 28. 3. 1868, Nižnyj Novgorod (Nizhny Novgorod), Rusko (Russian Fedaration)
† 18. 6. 1936, Gorki, Rusko (Russian Fedaration)
Writer

 

nationality: Russian
sex: male

NK AUT: jn19990002786

notes:
Odkaz. forma
Gor'kij, Maksim, 1868-1936
Gorky, Maksim, 1868-1936

Горький, Максим, 1868-1936 vlastním jménem
Peškov, Aleksej Maksimovič, 1868-1936
Пешков, Алексей Максимович, 1868-1936

Maxim Gorkij

Paříž 1912
cs.wikipdia.org
A.N.Jar-Kravčenko: Portrét Alexeje Maximoviče Gorkého, 1947, kresba tužkou
 

Maxim Gorkij

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1951/06/05 -   Maxim Gorkij: Život a dílo, Galerie Československý spisovatel, Praha
1951/06/16 - 1951/07/01   Maxim Gorkij, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Maxim Gorkij

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Maxim Gorkij: Život a dílo
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Co číst z literatur slovanských (Literatura ruská, ukrajinská a běloruská posledních let), František Borový, nakladatelství, Praha
  1958   Umění je živé, Československý spisovatel, Praha
  1958   Vzpomínky na Gorkého, Československý spisovatel, Praha
  1960   Volání s ozvěnou, Československý spisovatel, Praha
  1963   Básník a skutečnost (Výbor z literárněkritických a teoretických statí), Československý spisovatel, Praha
  1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Náš Gorkij, Svět sovětů, Praha
  1954   Kniha o velkých ruských spisovatelích, Svět sovětů, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Básnivý realism ruského filmu v trilogii o mládí Maxima Gorkého, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 239-240
  1948   Z korespondente A. M. Gorkého s pedagogem A. S. Makarenkem, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 397-400
  1951   Maxim Gorkij-bojovník za lidské štěstí (K zahájení výstavy „Maxim Gorkij – život a dílo“ v Praze), Rudé právo, 31-32.ročník, 132.číslo, 3-3
  1951   Výstava o životě a díle Maxima Gorkého, Rudé právo, 31-32.ročník, 144.číslo, 5-5
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Maxim Gorkij (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
divadelní program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Maxim Gorkij: Vassa Železnovová, Armádní umělecké divadlo, Praha
  1987   Jegor Bulyčov a jiní (Hra o třech dějstvích), Národní divadlo, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Maxim Gorkij: Na dně, Činoherní klub, Praha

Maxim Gorkij

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1924   Člověk, Obelisk, Praha 2
  1928   Lidé a osudy, Melantrich, a.s., Praha
  1928   Podnik Artamonových, Melantrich, a.s., Praha
  1929   Bosáci, Melantrich, a.s., Praha
  1929   Foma Gordějev, Melantrich, a.s., Praha
  1930   Pytel neštěstí a jiné povídky, Melantrich, a.s., Praha
  1933   Život Klima Samgina (I.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1933   Život Klima Samgina (II.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1945   Matka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1945   Písně o moři, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   Matka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   Šašek ulice, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   Z břehů a stepí, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1947   Matka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1947   Moje university, 159.číslo, Rudolf Škeřík, Praha
  1947   Tři dni, Nakladatelství Svazu přátel SSSR, Praha
  1949   Dostigajev a ti druzí (Hra o třech jednáních), Svět sovětů, Praha
  1949   Mordvinka, Svět sovětů, Praha
  1949   Stati o literatuře a umění, Orbis, Praha
  1950   Do světa, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Matka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Pekař Semjonov, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   S kým jdete, "mistři kultury"? (Odpověď americkým dopisovatelům), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Léto, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Matka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   O starém a novém člověku, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Podnik Artamonových, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   V. I. Lenin, Svět sovětů, Praha
  1951   Z povídek a črt, Svět sovětů, Praha
  1953   Život Matveje Kožemjakina, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Podnik Artamonových, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Foma Gordějev, Svět sovětů, Praha
  1957   Váreňka Olesová, Československý spisovatel, Praha
  1968   Portréty (Čechov Tolstoj Korolenko Andrejev Kocjubynskyj Jesenin Blok), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1970   Matka, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1972   Sůl života (Výbor z ruského a sovětského humoru a satiry), Nakladatelství Svoboda, a.s., Praha
  1978   Slovo v proměně světa, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1982   Zkazky a legendy od nočních ohňů, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Dívka a smrt, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha

Maxim Gorkij

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Maxim Gorkij: Život a dílo
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Torsa (Překlady básní z různých literatur), Alois Srdce, Praha
  1960   Celá Rus se směje (Výbor z ruského humoru a satiry), Československý spisovatel, Praha
  1972   Město na Něvě, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1976   Srdce světa (Čtení ze světové literatury 18. a 19. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Čítanka ruské literatury I, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Deset novel (První desítka), Československý spisovatel, Praha
  1961   Deset ruských novel XX. století, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   M.S.Leskov, Akord, 227-234
  1946   O kulturách (Při příležitosti mezinárodního sjezdu na ochranu kultury v Paříži v červnu 1935), Kvart, 30-39
  1948   Beseda s mladými, Umělecký měsíčník D 48, 11.ročník, 6.číslo, 202-203
  1953   Potíže s učením, Křesťanská žena, 4
  1957   My - to je přirozená touha..., Výtvarné umění, 7.ročník, 7.číslo, 313-313
  1957   Setkání se sovětskými umělci, Výtvarné umění, 7.ročník, 8.číslo, 361-367
  1968   Výpisky z četby vybral Vlastimil Maršíček, Sešity pro mladou literaturu, 45-45
divadelní program
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Leonid Andrejev: Ten, který dostává políčky, Činoherní klub, Praha
  1987   Jegor Bulyčov a jiní (Hra o třech dějstvích), Národní divadlo, Praha
  1988   A. P. Čechov: Ivanov, Činoherní klub, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Neděle (Rodinný kalendář na rok 1947), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946/04   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 6.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
učebnice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Čítanka III pro střední školy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Maxim Gorkij

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973), Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Divadelní epilog Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 104-113
  1948   Úkoly literární theorie a kritiky, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 380-394
  1948   Život a zápas Julia Fučíka, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 394-397
  1950   Boj o socialistický realismus v sovětském výtvarném umění (Projev na III. zasedání Akademie umění SSSR), Výtvarné umění, 1.číslo, 18-32
  1950   Boj o socialistický realismus v sovětském výtvarném umění (Projev na III. zasedání Akademie umění SSSR), Výtvarné umění, 2.číslo, 27-41
  1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 3.číslo, 108-132
  1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1.číslo, 35-48
  1950   O výtvarné tvořivosti našeho lidu, Výtvarné umění, 2.číslo, 6-10
  1950   Rozmach výtvarné práce v STM, Výtvarné umění, 2.číslo, 18-26
  1950   Sovětská grafika náš velký vzor, Výtvarné umění, 5.číslo, 198-208
  1950   Sovětská grafika slouží budování komunismu, Mladá fronta, 6.ročník, 117.číslo, 8-8
  1950   Zářný příklad sovětského umění (Projev na zahájení výstavy sovětské grafiky), Výtvarné umění, 5.číslo, 195-196
  1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1.ročník, 9-10.číslo, 399-426
  1951   Realistické tradice v české ilustraci, Výtvarné umění, 2.ročník, 1.číslo, 29-33
  1953   O typičnosti v umění, Výtvarné umění, 3.ročník, 2.číslo, 161-180
  1956   M. A. Šolochov o tvůrčí umělecké práci, Výtvarná práce, 4
  1999   Osud jedné generace, Cestou necestou, 153-161
  2011   Nezapomínejme na rodáky, Cesta vrchovinou, 3
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   A. M. Gorkij