Maxim Gorkij

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Úkoly literární theorie a kritiky, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 380-394
1948   Život a zápas Julia Fučíka, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 394-397
1948   Divadelní epilog Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 104-113
1950   Boj o socialistický realismus v sovětském výtvarném umění (Projev na III. zasedání Akademie umění SSSR), Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 18-32
1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 35-48
1950   O výtvarné tvořivosti našeho lidu, Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 6-10
1950   Rozmach výtvarné práce v STM, Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 18-26
1950   Boj o socialistický realismus v sovětském výtvarném umění (Projev na III. zasedání Akademie umění SSSR), Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 27-41
1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 108-132
1950   Zářný příklad sovětského umění (Projev na zahájení výstavy sovětské grafiky), Výtvarné umění, 1, 5, 1950/10, 195-196
1950   Sovětská grafika náš velký vzor, Výtvarné umění, 1, 5, 1950/10, 198-208
1950   Sovětská grafika slouží budování komunismu, Mladá fronta, 6, 117, 1950/05/19, 8-8
1951   Realistické tradice v české ilustraci, Výtvarné umění, 2, 1, 1951/07, 29-33
1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 399-426
1953   O typičnosti v umění, Výtvarné umění, 3, 2, 1953/06/30, 161-180
1956   M. A. Šolochov o tvůrčí umělecké práci, Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 4-
1999   Osud jedné generace, Cestou necestou, , , 1999, 153-161
2011   Nezapomínejme na rodáky, Cesta vrchovinou, , , 2011/08/30, 3-
Work
published, title (subtitle)
  A. M. Gorkij