Michal Burda

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Michal Burda
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Oborová výstava užité grafiky
1981   Středočeští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ (Obrazy, plastika, grafika, užité umění)
1982   Mladí středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1984   3. členská výstava středočeských výtvarníků (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1987   Užité umění výtvarných umělců do 35 let
1987   Ilustrace a poezie (Výběr z ilustrací knih poezie nakladatelství Mladá fronta)
1990   Současná česká kniha
1990   Contemporary Czechoslovak Posters
1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster)
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2004   Český filmový plakát 20. století
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1985   Užitá grafika Michala Burdy
1985   Michal Burda: Užitá grafika
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2006   Významné osobnosti z Čelákovic a okolí - www.muzeum-celakovice.com
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění