Josef Žemlička

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1980   Karikatura, humor a satira v současném českém výtvarném umění, Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, 15-20
1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 2-10
1995   Příběh Divadla v Nerudovce (Rozhovor Marcely Pánková s Jarmilou Šerou), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 33-40