Antonín Popp

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1938   Postavy českých dějin
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
2002   Carbunculus Granatus Zrnakoč (Sedmnáct století českého granátu / Seventeen Centuries of the Czech Garnet)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2019   Bydlení v umění (Malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století)
2019   Living in Art (Painted and Sculpted Ornamentation of Prague Residential Buildings in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Guide
published, title (subtitle)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1938   Postavy českých dějin