Antonín Popp

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Zázračná paleta (Povídky o českých malířích), Vilém Šmidt, Praha
1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2021   Restaurátor, David Janouch - Dowdy: Sochař, restaurátor, tramp, , , 2021, 30-32