Miroslav Holek

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika)
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1965   Tvůrčí skupina M Brno
1966   Užitá grafika 1960-1966
1969   Bilance užité a propagační grafiky
1980   Brněnský plakát 1960-1978
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1989   Ochranná známka, obrázková značka, písmová značka / Trademark, pictogram, logotyp
1991   Vizuální interpretace / Visuelle Interpretationen (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy / Zeitgenössisches grafik-design und illustration aus Südmähren)
1994   Vizuální interpretace II (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Dopis z Brna, Výtvarná práce, 14, 3, 1966/02/17, 7-
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění