Vladimír Denkstein

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2006   PhDr. Jan Hertl - historik a badatel 1906-1965
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Aby výstava plnila své poslání, Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, 8-
1956   Výsledek soutěže na památník v Leskovicích, Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 15-
1956   Výsledek soutěže na památník bitvy u Ústí n. Lab., Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 15-
1958   Vladimír Denkstein, Zoroslava Drobná..., Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 4-
1958   Kniha o Praze..., Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 4-5
1958   Péčí ministerstva školství a kultury a prehistorického oddělení..., Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 11-
1960   Kniha o Praze 1959 (Vydal Orbis. Sestavila redakční rada: Jaroslav Koreček, Oldřich Stefan, Ginette Stočesová. Grafická úprava Cyril Bouda), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 139-140
1970   Nad skončeným kongresem o dějinách skla, Výtvarná práce, 18, 16, 1970/08/04, 1-3
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2014   Jan Hertl a revue Řád, Kontexty: Časopis o kultuře a společnosti, 6 (25), 4, 2014, 86-90