Lada Hubatová-Vacková

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, (dějiny designu a moderního umění)