Jiří Matoušek

* 3. 6. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
multimedia artist, sculptor, painter, photographer

 

nationality: Czech
sex: male
web: www.jirimatousek.co.cc
email: j.maten@centrum.cz

word:
V 80 letech pracoval na projektu MIRRORS.
Skupiny zrcadel instalované v přírodě změněné člověkem. Vinice, pole a sázené lesy ve Francii, Švýcarsku a Itálii.
V roce 1993 začal pracovat na projektu „STARS“. Pomocí vlastního kódu převádí číselné údaje o hvězdách (svítivost, spektrální zařazení, rychlost rotace, vzdálenost atd.) do délek a úhlů zlomu dřevěné kulatiny nebo neonových trubic. Mechanickou každodenní prací nechával vzniknout tvary tak, jako by je vytvořila sama příroda. Tyto segmenty instaloval podle umístění na obloze nebo jen jako volné instalace.
Od roku 2001 vzniká „NOVÝ PROJEKT“, tentokrát to jsou malby,
které důsledně představují transpozici mimoumělecké informace „ do světa umění“. Soustředil se na jeden fenomén z materiálů, jež zveřejňuje NASA: fotografie povrchu určitých kosmických těles, jak je na Zemi posílají vesmírné sondy. Poprvé takto transponoval fotografie, jimž družice Near-Shoemaker zaznamenávala struktury povrchu asteroidu Eros, situovaného někde mezi zeměkoulí a Marsem. Tyto fotografie převádí do klasické olejové malby, jejíž ctižádostí není nic jiného, než přece jen odlišnými možnostmi tohoto média vzbudit dojem adekvátní transpozice iluze fotografické informace. Fotografie je imitována malbou, a protože předlohou je samozřejmě černobílá fotografie, působí obrazy jako klasické fotografie.
Nakonec rozšiřuje oblast svých předloh i na jiná kosmická tělesa, jako Mars či některých z měsíců Jupitera – Ganymeda a Evropy. Některé z fotografií, pořízených na dosud nedostupných tělesech, nám nepřipomínají vůbec nic z toho, jak si obvykle dovedeme povrch nějakého tělesa vůbec představit: umělec dál přesně cituje fotografické předlohy, ale ony stále méně korespondují s tím, co je zakotveno v naší zkušenosti...Obrazy potom na první pohled působí jako nějaké abstraktní struktury. Jiří Matoušek přenáší do světa umění již „hotové“ vizuální struktury, vznikké přírodními (kosmickými) procesy a přenesené technologiemi, které nám umožňují vidět něco, co je pro nás bezprostředně nedostupné.
Jiří Valoch (zkrácený text)
Od roku 2008 rozšiřuje předlohy o fotografie z elektronových mikroskopů a přírody, kde nachází jistou strukturální odobnost těchto světů, řádově odlišných rozměrů.
zdroj - www.jirimatousek.co.cc