Jiřina Hockeová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Olga Fridrichová - Steinzová
1978   Júlia Bartuszová: Obrazy
1978   Vladimír Tesař: Kresby a grafika
1978   Rudolf Hanych: Obrazy
1978   Miroslav Střelec: Užitá tvorba
1979   Pravoslav Kotík: Obrazy
1982   Alena Kučerová: Grafika z let 1961 - 1981
1982   Antonín Procházka (Výstava k 100. výročí narození)
1983   Daisy Mrázková: Kresby
1983   Karel Holan: Výstava k 90. výročí narození a 30. výročí úmrtí
1983   Vlasta Vostřebalová - Fischerová
1984   Miloslav Holý: Výstava k 10. výročí úmrtí
1984   Bohumil Kubišta: Kresby a grafika (Výstava k 100. výročí narození)
1985   Jaroslav Škarohlíd: Kresba, grafika, kombinované techniky
1985   Antonín Juračka: Kresby
1985   Milada Marešová: Obrazy / kresby
1986   Jiří Havlíček: Kresba, grafika
1986   Eduard S. Kostrhon
1986   Pavel Sukdolák: Grafika
1987   Ladislav Berger: Obrazy / kresby
1987   Vladimír Svoboda: Obrazy
1987   Jarmila Totušková: Kresby a grafika
1987   Jaroslav Šerých
1988   Ludmila Jandová: Pastely
1988   Jan Hrubý: Kreslený humor
1988   Naděžda Synecká
1988   Jaroslav Staněk - Kresby
1989   Anna Poustová
1990   Otmar Oliva
1990   Ladislav Perůtka
1990   Jiří Stejskal: Grafika
1991   Jana Jemelková
1991   František Hradecký
1991   Jaroslav Hořánek
1991   Jaroslav Škarohlíd
1992   Luboš Dušek: Grafika a kresby
1992   Milan Magni: Kresba, grafika, malba
1992   Inez Tuschnerová: Černá a bílá
1993   Milan Magni: Malby a kresby z roku 1992
1993   Dana Chatrná
1994   František Dörfl: Výběr z tvorby
1994   Petr Jedlička
1995   Jiří Žlebek: Sochy
1995   Jan Konůpek: Výběr z tvorby (1905 - 1915)
1995   Jaroslav Králík
1996   Jan Jemelka: Grafika ( 1980 - 1995 )
1996   Pavel Mühlbauer: Obrazy a kresby
1996   Jiří Havlíček: Graphica Alchymica
2006   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby
2008   Petr Jedlička: Obrazy
2012   Jiří Žlebek: OL - 03 - 12
2014   Petr Jedlička
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1977   Jan Gajdoš, Jiří Vlach: Grafika, drobná plastika, kresby
1977   Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci)
1977   Mladí výtvarníci jihomoravského kraje
1979   Česká portrétní malba XX. století
1983   Kabinet grafiky (Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno)
1984   Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků
1988   Sociální umění dvacátých let na Moravě
1989   Tvorba pedagogů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Brně
1989   Moravská grafika 1989
1992   Možnosti drobné plastiky (Z moravské tvorby 1988-1992)
1997   Rozměry světla / Dimensions of Light
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Zdena Höhmová, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
2013   Petr Jedlička, YBUX s.r.o., Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   K devadesátinám Pravoslava Kotíka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, 61-62
1979   Česká portrétní malba XX. století, Česká portrétní malba XX. století, , , 1979, -
1984   Bohumil Kubišta / Kresby a grafika (V roce stého výročí narození Bohumila Kubišty...), Bohumil Kubišta: Kresby a grafika, , , 1984, -
1991   Nespornou předností kresleného humoru..., Marie Plotěná: Kreslený humor, , , 1991, -
1997   Jiří Havlíček Graphica Alchymica, Prostor Zlín, 5., 2, 1997, 6-8
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1990   Ludmila Jandová