Skupina Ra

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
1988   Skupina Ra
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2020   Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině / The Artists’ Group Ra: Messages on the Present Hour
Poster
published, title (subtitle)
1988   Skupina Ra
Book
published, title (subtitle)
2012   Automatická madona (Antologie Skupiny Ra)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1946   A zatím co válka (Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Váíclav Tikal, Václav Zykmund)
1947   Skupina Ra (Josef Istler Miloš Koreček Ludvík Kundera Bohdan Lacina Zdeněk Lorenc Vilém Reichmann Václav Tikal Václav Zykmund)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1946   Také umění
1947   K výstavě Skupiny Ra
1947   Surrealismus s výhradami
1947   Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes)
1947   Výstava mladých v Topičově salonu
1947   Surrealismus - po proudu (Sborník Skupiny Ra, Edice Ra, Brno, str. 36)
1948   PVV v Umělecké besedě
1966   O skupině Ra
1966   Profil jedné generace
1973   K článku Jiřího Vykoukala o skupině Ra
1986   Čtyřicátá léta v tvorbě Josefa Istlera
1988   Retrospektiva Skupiny Ra v Domě U zvonu
1989   Surrealismus a české umění
1996   Panorama Skupiny Ra
1996   Literatura Skupiny Ra
1996   Years of long days (Surrealism in Czechoslovakia)
2001   Skupina Ra
2003   Skupina RA
2011   Skupina Ra (1947)
2015   Miloš Koreček a Vilém Reichmann. Dvaja fotografi skupiny RA / Two artists of the group RA
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1946   Skupina Ra: První výstava
1988   Skupina Ra
1988   Skupina Ra
1989   Skupina Ra
1989   Skupina Ra
2003   Miroslava Miškovská a Skupina RA
Text
published, title (subtitle)
1947   Výstava skupiny RA
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1993   Encyklopedický slovník
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
Program
published, title (subtitle)
2020   NGP: Veletržní palác / Trade Fair Palace