Galerie Zdeněk Sklenář

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1998   Zdeněk Sýkora
1999   Alén Diviš: Pozůstatky člověka
1999   Bohuslav Reynek
1999   Jan Křížek
2002   Vladimír Boudník
2003   Sýkora 1998 / 2003
2005   Sýkora 2004
2005   Lubomír Typlt: Urychlovat nekonečno / Accelerate Infinity
2005   Lubomír Typlt: Das Unendliche Beschleunigen / Accelerate Infinity
2006   Václav Boštík: Opona, 1937 (Orlovna, Poříčí u Litomyšle, olej, plátno, 290 x 660 cm)
2006   Federico Diaz: Fluid F1
2006   Milan Grygar: Akustické kresby a partitury
2006   Karel Malich
2007   František Kupka: Člověk a Země / František Kupka: Man and Earth (Zastavení osmé / The Eighth Station)
2009   Federico Diaz: Adheze / Manuál pro přežití / Kapitola 1.1.
2009   Zdeněk Sýkora: Letná XL (40. výročí největší struktury Zdeňka Sýkory)
2009   Josef Čapek
2009   Čína Zdeňka Sklenáře / Zdeněk Sklenář's China
2010   Václav Boštík 1913...2005
2011   Václav Boštík
2012   Milan Mölzer: Krátká cesta
2013   Hugo Demartini 1931-2010: ...a měl rád ženy / ...and he like women
2013   Karel Malich (Texty ke Karlu Malichovi, Rozhovory s Karlem Malichem)
2013   Malich
2014   Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby
2014   Bohumil Kubišta: Grafika
2015   Achrer
2015   Zhang Xiaogang: Slivoň a dívka
2016   Pocta Bohumilu Kubištovi
2016   RGB3D/01/DATA/240X169,5MM/2015/16
2018   Václav Boštík: Altro Řím '77 / 59 + 1
2018   Jaroslav Slovák: Čínu jsem maloval a miloval
2018   David Hanvald: Konceptuální jaro v estetické Praze
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2000   Skupina 42: Obrazy a sochy
2000   Skupina 42
2005   8x3=24nebo42
2012   Zářivý měsíc svěží vítr.cz / Shining moon fresh wind.cz (Deset zářivých fenoménů současnosti napříč všemi generacemi: Malba, sochařství, sklo, architektura, performance, nová média / Ten shining contemporary prodigies stretching across all generations: Painting, sculpture, glass, architecture, performance and n)
2017   Prague Power Boost (Kintera / Achrer / Číhal)
Poster
published, title (subtitle)
2009   Čína Zdeňka Sklenáře / Zdeněk Sklenář's China (Výstava významného českého umělce / Exhibition of the Major Czech Artist)
2016   Mistři české kresby
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1997   Václav Boštík: Grafika z let 1945-1997
1998   Vladimír Boudník: Grafika z let 1958 - 1962
1999   Stanislav Podhrázský: Milenci (Vzpomínkové odpoledne)
2000   Zdeněk Sklenář: Opičí král, Zpěvy staré Číny, Staré řecké báje a pověsti
2000   Zdeněk Sýkora: Tři fáze
2000   Zdeněk Sklenář: Opičí král, Zpěvy staré Číny, Staré řecké báje a pověsti
2002   Zdeňku Sklenářovi Zdeněk Sklenář
2003   Josef Čapek
2003   Sýkora 1998 / 2003
2003   František Kupka v Litomyšli (Jednodenní výstava ze sbírky Jana a Medy Mládkových)
2004   Přátelské setkání s Antonínem Střížkem
2004   Karel Malich (multipl)
2004   Střížek
2005   Dovoluji si Vás pozvat k prohlídce výstavy Karel Malich... (Galerie Zdeněk Sklenář)
2006   Poděkování Jindřichu Štreitovi (Jednodenní výstava k 60. narozeninám)
2006   Milan Grygar: Akustické kresby a partitury (U příležitosti 80. narozenin Milana Grygara)
2006   František Kupka: Les Mondes Lointains
2006   První Kovandova retrospektiva
2007   Karel Malich: Monografie
2007   František Kupka: Člověk a Země
2007   Václav Boštík: Opona pro Orlovnu v Poříčí u Litomyšle
2007   Můj život s Guggenheimem (Thomas M. Messer)
2007   Pleskot
2007   Federico Díaz: Rezonance
2007   Milan Grygar: Obrazy 1959 - 1963
2007   Srdečně Vás zveme na premiéru filmu Jany Chytilové Thomas M. Messer Můj život s Guggenheimem
2008   Zdeněk Sýkora z edice Galerie Éditions Média a Galerie Zdeněk Sklenář
2008   Milan Dobeš: Kinetic art
2008   Milan Grygar: Antifony
2008   Karel Malich: Tonutí v kráse
2008   Stanislav Kolíbal: Černé reliéfy
2009   Zdeněk Sýkora: Letná XL
2009   Federico Diaz: Adheze / Manuál pro přežití / Kapitola 1.1.
2009   Zdeněk Sklenář: Zpěvy staré Číny
2009   Karel Malich 85
2009   Josef Čapek (Výstava legendy 20. století)
2010   z. s. devadesát (extrémy)
2010   JÁTYPLTTYTYPLT
2010   Opičí král Zdeněk Sklenář Putování Čínou
2010   Milan Grygar: Akustické formy 1982 - 83
2010   Marian Karel: Karel 66
2010   Podhrázský
2011   Milan Grygar
2011   Zdeněk Sýkora: Nulové linie
2011   Václav Boštík: Monografie
2011   Malich 2010: Barevné blaho
2011   Malich 2010
2011   Federico Díaz: Zlatá slza naděje / LacrimAu
2011   Andy Warhol
2011   Bohuslav Reynek
2011   Marek Ther: Jednodenní výstava (LDSHŮA...)
2012   Stanislav Kolíbal: Tehdy a teď
2012   Milan Grygar 2012
2012   Karel Malich: Krajina rozmáchlých rukou
2012   Vladimír Kopecký 80 (Malba 1988 - 2012)
2012   Jiří Kovanda: Žihadlo
2012   Karel Malich: Lázně ducha
2012   Karel Malich: 20 nových plastik 2011
2012   Milan Mölzer: Krátká cesta
2013   Václav Boštík: 100
2013   Krištof Kintera: Stav bez tíže
2014   Bohumil Kubišta: Grafika
2014   Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby
2014   Karel Malich 90: Vizionář ve věku rozumu
2014   Karel Malich 90: Grafické dílo 1993-2014
2014   Josef Váchal: Soubor 51 originálů věnovaných autorem
2015   Zdeněk Sýkora 95 - (Grafické listy 1993-2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář)
2015   Karel Malich 91
2015   Marek Číhal: Audience u papeže Inocence X.
2015   Josef Šíma: Panenkám bude 90 (Vzpomínka na Otakara Štorch-Mariena)
2015   Zhang Xiaogang: Slivoň a dívka
2015   Achrer
2016   František Kupka: Realistické Abstrahující Abstraktní
2016   Karel Malich 92 - energie světlo kosmické (Grafické dílo z let 1993-2015)
2016   Josef Achrer: Tour de China, Teorie dataismu
2016   Josef Achrer: Dataismus a infomanická společnost
2016   Zdeněk Sklenář: Ať rozkvetou růže i broskvoně
2016   Lubomír Typlt: Mladí bozi
2016   Jiří Příhoda: Generátor
2016   Josef Achrer z cyklu výstav Tour de China
2016   Josef Achrer: Teorie dataismu
2016   Josef Achrer: Teorie dataismu / Chengdu
2017   Zdeněk Sklenář: Staré řecké báje a pověsti
2017   Jan Merta: Malíř / Painter
2017   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985
2017   Zdeněk Sýkora 97-
2017   Josef Pleskot: 2art
2017   Josef Achrer: NO DATA
2017   The Dawn of Zdeněk Sklenář (Prints 1934-1985)
2017   Poklady Jana Zrzavého / Treasures of Jan Zrzavý
2017   Pištěk u Sklenáře (Theodor Pištěk 85: Obrazy)
2017   Bohuslav Reynek: Český moderní samotář
2017   Malíř František Kupka
2018   Milan Grygar: 2018
2018   Krištof Kintera: Jsem kus klacku natřenej na bílo
2018   Krištof Kintera: I am s Piece of Stick Painted White
2018   Zdeněk Sklenář at Prince Kung's Palace
2018   Milan Grygar: 2018
2018   Zdeněk Sklenář v Paláci prince Kunga
2018   David Hanvald: Konceptuální jaro v estetické Praze
2018   Jiří Straka – starý přítel: Porcelán Qinghua
2018   Jiří Straka – An Old Friend: Qinghua Porcelain
2018   Happy Hour v Happy Garden(s) (Marek Číhal: Zátiší)
2018   Happy Hour v Happy Garden(s) (Marek Číhal: Still Life)
2018   Josef Pleskot: Z pohádky do pohádky
2018   Jiří Kolář: Akt
2018   Jiří Kolář: The Nude Figure
2018   Karel Malich
2018   Karel Malich
2018   Jan Merta: 70 % umělce 30 % tramvajáka
2019   Reynek v Lanškrouně!
2019   Karel Malich (Slavnostní večer vzdávající hold geniálnímu umělci, českému sochaři a umělci)
2019   Zdeněk Sýkora: Moje příroda
2019   Zdeněk Sýkora: My nature
2020   Zdeněk Sýkora: 100
Book
published, title (subtitle)
2005   František Kupka: Člověk a Země / Man and Earth / L´Homme et la Terre / 库普卡 – 人与地球
2007   Domy z meziprostoru (Josef Pleskot, AP atelier)
2009   Josef Čapek: Grafika
2009   Lukáš Rittstein (Vědomí věčně něžných já / Awareness of Eternally Tender "Myself")
2009   Způsoby estetického prožívání
2010   Vzpomínání (Na osobnosti, události a zážitky, jež by neměly být zcela zapomenuty)
2013   Václav Boštík (O něm a s ním)
2013   Laozi
2013   Přišedší odjinud (Portrét Karla Malicha)
2014   Vlček o Malichovi (Vzpomínky, dokumenty, interpretace 1969-2014)
2015   Sklo nepočká (Portrét jazzového skláře Reného Roubíčka)
2015   Jak pěstovat klid a mír (aneb Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a ve vzpomínkovém eseji Josefa Hejzlara)
2015   Kniha mlčení: texty staré Číny
2016   Make the Most of Your OneOrbit
2016   OneOrbit: Život jako výzva
2016   Opičí král
2016   Josef Achrer - Dataismus a infomanická společnost
2017   Zdeněk Sýkora 97- (Grafické listy 1993-2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář)
2018   Jan Merta (70 % umělce 30 % tramvajáka)
2020   Sklenář
2020   Sklenář
2020   Tao-tek-king: Lao-tsïova kanonická kniha o Tau a ctnosti
Press News
published, title (subtitle)
2003   Malich
2003   Sýkora 1998 / 2003
2011   Křest monografie Václava Boštíka
2014   Bohumil Kubišta - grafika
2018   Václav Boštík / Altro Řím 77 / 59 + 1
2018   Václav Boštík / Altro Řím 77 / 59+1
2019   Josef Achrer: NE spí v lese, Hommage à Mikuláš Medek, Josef Čapek: Osmero linoleí 100 let
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1997   Z východních Čech
2000   Skupina 42
2002   Černá a bílá (Svitavy)
2002   Černá a bílá (Bruntál)
2004   Z národní klasiky
2005   8x3=24nebo42
2005   Přátelské setkání a prohlídka výstavy Perly orientu
2005   Slavní čeští mistři v instalaci Federico Díaze
2006   Klenoty českého umění
2007   Ohňostroj krásy
2007   Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena
2007   Alberto Giacometti, Jean Dubuffet, Joseph Beuys a Thomas M. Messer
2008   Zdeněk Sýkora Lenka Sýkorová Létání
2008   Dovoluji si Vás pozvat na přátelské setkání se Zdeňkem Sýkorou a Lenkou Sýkorovou u příležitosti zahájení výstavy Létání
2008   Art Beijing 2008 (Galerie Zdeněk Sklenář)
2008   Ultra
2008   Rafani
2009   Josef Kaplický Josef
2009   Emil Filla a Milan Grygar
2009   Vítejte v krásné společnosti
2010   Čtyři jedničky (Václav Boštík Milan Grygar Karel Malich Zdeněk Sýkora)
2011   Rafani: LDSHŮA-.-.,-.,-.,,()Ú)ÚPDSD5254DSS***:::::,
2011   Letní potěšení s klasiky XX. století
2011   24 karátů
2011   Markus Lüpertz, A. R. Penck a jejich žák Lubomír Typlt
2013   Malich Laozi Sehnal
2014   Od krajiny do krajiny
2014   Z časů hrdinů
2014   Papír pro básně + 1
2015   Z času našeho
2015   Časneníčasnení
2015   Tao te ťing a jiné knižní klenoty z Edice Galerie Zdeněk Sklenář. Čtvrt století Galerie Zdeněk Sklenář
2016   Václav Boštík, Jan Křížek: Tři poklady
2016   Milý Ježíšku
2016   Archa bibliofilií, krásných knih
2016   Mistři české kresby
2017   Šíma - Reynek - Boštík
2017   Lost: Michael Bielicky & Kamila B. Richter
2017   Můj milý Ježíšku
2018   Můj milý Ježíšku 2018
2019   Čtyři krajiny
2019   Four Landscapes
2019   Josef Achrer: NE spí v lese, Hommage à Mikuláš Medek, Josef Čapek: Osmero linoleí 100 let
2019   Josef Achrer: NO sleeps in the forest, Homage to Mikuláš Medek, Josef Čapek: Eight Linocuts 100 Years
2019   Slavnost hrdinů: Edice 27 linií
2019   A Celebration of Heroes: 27 Lines Edition
2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020)
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2006   Jasper Johns: Neue Grahic-Geschenke und Barnett Newman:18 Cantos
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2001   Předvánoční prohlídka Petřína
2010   Opičí král Zdeněk Sklenář Putování Čínou (maluj - kresli - lítej)
2010   Jindřich Štyrský: Mým očím nutno stále házeti potravu
2010   Otevření nového kostela Církve bratrské
2011   Opičí král
2013   Bohuslav Reynek - Český moderní samotář
2013   Marek Číhal a Jindřich Štreit (Slavnostní otevření výtvarných reealizací v architektuře)
2013   Bohuslav Reynek: Český moderní samotář (Uvedení české verze doprovázející výstavu v Národním muzeu umění Číny v Pekingu)
2016   Leroy Chiao: OneOrbit / Život jako výzva
2016   Zdeněk Sklenář, Arcimboldo a Čína
2018   Bohuslav Reynek
2019   Karyatidy pod Olivetskou horou
26.11.2011   Václav Boštík: Monografie / Obrazy známé i neznámé
New Years Greeting
published, title (subtitle)
2018   pf2019 (love art!)
2018   pf2019 (milujeme umění!)
Folder
published, title (subtitle)
2013   Boříkova říkadla
2013   Boříkova říkadla 1
2016   Boříkova říkadla 2
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2011   Václav Boštík: Monografie / Obrazy známé i neznámé
2012   Kamil Lhoták 100
2014   Karel Malich: Cosmic
2018   Václav Boštík: Altro Řím '77 / 59 + 1
2018   Václav Boštík: Altro Rome '77 / 59 + 1
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2010   Jan Křížek, Václav Boštík: Přátelé
2011   Hluboká přitažlivost
2017   Prague Power Boost - Kintera / Achrer / Číhal
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2009   Josef Čapek (Retrospektivní výstava)
2010   Opičí král Zdeněk Sklenář Putování Čínou