Středočeská galerie

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Kresby Bedřicha Fritty z terezínského ghetta
1965   Emil Filla: Výstava grafických cyklů Boje a zápasy
1970   Výstava z díla Otakara Mrkvičky
1970   Dílo Antonína Procházky ve fondech Středočeské galerie
1970   Jaromír Jindra: Výbor z díla
1971   Otakar Mrkvička
1971   Jiří Jelínek: Malířské dílo
1971   Josef Holub: Obrazy z let 1896 - 1954
1971   Václav Hejna
1971   Kresby Jana Trampoty (ve fondech Středočeské galerie)
1972   Václav Pokorný: Výbor z díla
1972   Antonín Strnadel: Výstava z ilustrační tvorby
1972   Lumír Šindelář: Obrazy, kresby, medaile
1972   Vladimír Suchý: Obrazy
1972   Josef Schlesinger: Obrazy - výbor z díla 1946 až 1972
1973   Otakar Nejedlý: Výběr z díla (Středočeská galerie Praha)
1973   Otakar Nejedlý: Výběr z díla (Dům umění města Brna)
1973   Mirko Hanák: Výběr z ilustrační tvorby
1973   Josef Schlesinger: Obrazy z cest
1974   Karel Boháček: Životní dílo
1975   Oldřich Kerhart: Životní dílo
1975   Středočeští výtvarní umělci ve fotografii Eduarda Horna
1975   Josef Multrus: Životní dílo
1976   Emanuel Famíra: Obrazy a sochy
1976   Antonín Kalvoda: Sochy
1977   Výstava z díla Viktora Olivy (výbor z kreseb, ilustrací, plakátů a knižní grafiky)
1977   Josef Šedivý: Životní dílo
1977   Jakub Schikaneder
1978   Bedřich Horálek: Obrazy
1978   Adolf Zábranský: Z ilustrační tvorby pro děti - Věneček
1979   František Nedvěd: Výběr z díla
1979   Čeněk Fousek: Výběr z díla
1979   Vincenc Vingler: Dřevo a grafika
1980   Národní umělec Karel Souček: Obrazy, kresby, ilustrace (K 65. narozeninám umělce)
1980   Věra Frömlová: Restaurátorské dílo
1980   Luděk Havelka: Medaile, drobná plastika
1980   Karel Špillar 1871 - 1939
1981   Zasloužilý umělec Jan Rambousek: Sociální grafika
1981   Národní umělec František Jiroudek: Malířské dílo
1981   Jana Hlaváčová-Choděrová: Keramika
1982   František Kupka: Knižní tvorba
1982   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby
1982   Rudolf Vejrych 1882 - 1939
1983   Josef Mžyk: Kresby a akryly
1984   Josef Lada: Z malířského díla
1984   Jan Autengruber 1887-1920: Malířské dílo
1984   Jaromír Lauda: Faksimile a restaurátorské práce
1984   Alois Kalvoda 1875-1934
1984   Jana Stoupová - Cikrtová: Kresby a grafika
1984   Jaroslav Šámal: Obrazy
1985   Jaroslav Kovář: Výběr z kreseb a grafiky
1985   Josef Wenig 1885-1939: Ilustrace, scénografie
1985   Franz Reinhold: Krajiny
1985   Emil Kotrba: Barevná grafika
1985   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby
1986   Karel Pokorný: Akvarely
1986   Jiřina Kaplická: Rostliny
1986   Jan Čumpelík 1895 - 1965: Z malířského díla
1986   Oldřich Holub: Obrazy z Podblanicka 1978 / 1985
1986   Josef Semín: Grafika, kresby
1987   Josef Lada: Kreslený humor
1987   Karla Vobišová (1887 - 1961): Sochařské dílo
1987   Milan Exner: Keramika
1987   Václav Plátek: Gemy, sklo, kresby
1987   Zdeněk Strouhal: Akvarely, kresby
1988   Zasloužilý umělec František David: Plastiky, medaile
1988   Václav Dlouhý: Výběr z tvorby 1950 - 1988
1988   Miroslav Houšť: Kresby, grafika
1988   Miloslav Holý: Pastely (Výstava k nedožitým 90. narozeninám)
1988   František Severa: Květiny
1988   Rudolf Svoboda: Drobná plastika
1988   Karel Štěch
1989   František Hradecký (1909 - 1952): Výběr z malířské tvorby
1989   Oskar Kozák: Ze sochařského díla
1989   Karel Minář: Akvarely
1989   Arno Nauman: Grafika
1989   Adolf Zábranský: Obrazy a ilustrace
1990   Pavel Poličanský: Krajiny domova
1990   Jan Rýz: Sportovní motivy (Obrazy a kresby z let 1982-89)
1991   Milan Grygar 1991
1991   Informální kresby a koláže Jana Steklíka
1991   Rudolf Valenta: Plastiky - koláže - kresby (Z Berlínského období 1974-1991)
1991   Ludvík Feller: Práce z let 1989-1991
1991   Karl-Heinz Adler: Prostory - čas - síly
1991   Susanne Wenger: Splynutí (Spirituální dílo Susanne Wenger vytvořené v jorubském městě Ošogbo v Nigérii)
1992   Vilém Kříž: Fotografie z období 1937 - 1992
1993   Rudolf Němec
1993   Václav Tikal
1993   Joseph Beuys: Objekty a dokumenty
1993   Ona B.: Jsem jen oko
nedatováno   Jakub Schikaneder 1855-1924
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1966   Výtvarní umělci Středočeského kraje (Malířská, sochařská, grafická tvorba)
1968   Sedm v říjnu
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   Hrady středních Čech v díle malířů a grafiků 19. století
1972   Přátelství
1973   Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1974   Lyra Pragensis: grafika, knižní tisky
1975   Vladimír Brehovszký, Jan Hána: Malířská a sochařská tvorba
1975   Z počátků létajících strojů (Francouzské dobové litografie)
1975   Společná cesta
1976   Augusta Nekolová, Jaroslav Jareš: Výběr z díla
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1977   Jiřina Adamcová: Grafika a mozaiky, Zdeněk Krybus: Plastiky
1978   Z počátků létajících strojů (Francouzské dobové litografie)
1978   Český žánr na přelomu 19. a 20. století
1978   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1980   Carl Robert Croll 1800-1863, Rudolf Alt 1812-1905
1981   Theatrum Mundi (Mapy, plány a veduty z dílen amsterodamských nakladatelů 17. století )
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Děti a mír (Z 10. mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 1982)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1984   Španělské umění 14. - 16. století z československých sbírek
1984   Antonín Dvořák ve výtvarném umění
1984   České výtvarné umění 20. století
1985   Karel Kotrba: Sochy, Josef Multrus: Obrazy
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Stanislav Lolek (1873-1936), Josef Ullmann (1870-1922): Obrazy, kresby, grafika
1987   Český portrét 1877–1987
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1989   Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931
1992   Vídeňská škola fantazijního realismu (A. Brauer, E. Fuchs, R. Hausner, A. Lehmden)
1992   Tomáš Rossí: Obrazy, Ladislav Sorokáč: Sochy, kresby
1993   Jitka a Květa Válovy
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1980   Karel Souček: Obrazy - kresby - ilustrace (k 65. narozeninám umělce)
1988   Miloslav Holý: Pastely (k nedožitým 90.narozeninám)
1988   Rudolf Svoboda: Drobná plastika
1990   Václav Špála: Malíř živlů (rané dílo)
1991   Susanne Wenger: Splynutí
1991   Milan Grygar
1991   Ludvík Feller: Obrazy, kresby, objekty 1989-1991
1991   Karl-Heinz Adler: Prostory, čas, síly ((seriální literatury))
1992   Vilém Kříž: Fotografie z období 1937-1992
Press News
published, title (subtitle)
1992   Artificialismus
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1986   Stanislav Lolek (1873-1936), Josef Ullmann (1870-1922): Obrazy, kresby, grafika; Karel Pokorný: Krajiny
1989   Miloš Alexander Bazovský: Výběr z díla / Arno Nauman: Grafika
1991   Staré evropské umění 15.-19. století v zámku Nelahozevsi, České umění 20. století v malém zámku v Průhonicích
1992   Trasa
1993   Jitka a Květa Válovy
Exhibition Documentation
published, title (subtitle)
1993   Helene Delprat: Obrazy
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1989   Alena Ladová: Výběr z díla
1991   Susanne Wenger