Jiří Ledr

* 16. 5. 1921, Přelouč (Pardubice), Česká republika (Czech Republic)
Illustrator, book designer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jx20040728011

Jiří Ledr

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Jiří Ledr

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1968/06/03 - 1968/04/07   Nejkrásnější knihy roku 1967, Památník národního písemnictví, Praha
1978/04/27 - 1978/05/28   Soudobá užitá grafika, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1981/07/09 - 1981/09/06   Oborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1982   Nejkrásnější knihy roku 1981, Památník národního písemnictví, Praha

Jiří Ledr

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Členská výstava 1954, Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1955   První celostátní výstava užité grafiky
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Československé nejkrásnější knihy 1967, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1968   Nejkrásnější knihy 1967 (Zpráva poroty), Památník národního písemnictví, Praha
  1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Oborová výstava užité grafiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jiří Ledr

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Thema v nové fotografii, Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
  1953   Dějiny a kultura japonského lidu, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1955   Legenda o lásce, Orbis, Praha
  1957   Jan Amos Komenský (Stučný životopis), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1961   Indická filosofie I, Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1962   Indická filosofie II, Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1967   Rychlonohý Džar, Svět sovětů, Praha
  1971   Úvahy o světových dějinách, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1978   Antika a česká kultura, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1978   Jak se bude jmenovat?, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1980   Korespondence Julia Zeyera s polskými spisovateli, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1981   Stará dělnická Praha (Život a kultura pražských dělníků 1848-1939), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1983   Lovec kaktusů (A. V. Frič), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1983   Petrology of Metamorphic Rock, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1986   Klíč k určování našich ptáků v přírodě, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1986   Létající savci, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1986   Renesanční stavby Baldassara Maggiho v Čechách a na Moravě, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1987   O věcech divadelních (Výbor ze statí o dramatu a divadle), Melantrich, nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Velký anglicko-český slovník (I. díl A-G), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1985   Městské znaky v českých zemích, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1985   Velký anglicko-český slovník (II. díl H-R), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1985   Velký anglicko-český slovník (III. díl S-Z), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Průvodce po okresních a městských archivech Pražského kraje 3 (Okres Český Brod), Krajský dům osvěty, Kabinet muzejní a vlastivědné práce, Praha