Jiří Ledr

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1954   Členská výstava 1954
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1968   Nejkrásnější knihy 1967 (Zpráva poroty)
1968   Československé nejkrásnější knihy 1967
1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
1981   Oborová výstava užité grafiky
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (VII. L - Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění