Martin Hruška

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Martin Hruška: Fotografie
1989   Martin Hruška: Fotografie
nedatováno   Martin Hruška: Fotografie
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1985   Fotografie absolventů FAMU
1987   Fotografie absolventů FAMU
1989   Česká amatérská fotografie 1945-1989
1990   Autoportrét 3
1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I.
1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I.
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 7, , 2007, 72-79
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1984   Martin Hruška: Fotografie (1981 - 1984)
1988   Martin Hruška: Fotografie
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2001   A jdeme dál...
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2003   Reality Check
Funeral Card
published, title (subtitle)
1997   Martin Hruška
List of Deceased
published, title (subtitle)
nedatováno   Seznam úmrtí
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění