Rudolf Gajdoš

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Z činnosti ústředního výboru svazu, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 2-
1977   Výstavy v Oblastní galerii výtvarného umění v Gottwaldově v 2. polovině roku 1977 (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -