Jaroslav Heyduk

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění
1954   Členská výstava (Srpen 1954)
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců
1974   Česká soudobá medaile
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
1983   Karel Pokorný a jeho škola
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 10, 9-10, 1962/06/08, 9-
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)