Hanuš Zápal

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2018   Pracovna republiky (Architektura Plzně v letech 1918-1938)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2013   Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století (Ideové, stavební a typologické proměny), Artefactum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1997   Krematoria v české architektuře 10. - 30. let 20. století (Jejich historie, architektura a ideový obsah), Umění, 45, 1, 1997, 72-92
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2015   Hanuš Zápal (1885 - 1964) (Architekt Plzeňska)
Calendarium
published, title (subtitle)
1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995
2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část)