cs.wikipedia.org

Antonín Wiehl

* 26. 4. 1846, Plasy (Plzeň-sever), Česká republika (Czech Republic)
† 4. 11. 1910, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Politician, painter, Architect, Draghtsman, Builder, Conservationist

 

sex: male

NK AUT: jk01151657

notes:
představitel české novorenesance a secese

Antonín Wiehl

stál u zrodu Soupisu památek. konzervátor ústřední vídeňské komise, autor uměleckohistorických studií

Antonín Wiehl

cs.wikipedia.org
 

Antonín Wiehl

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1868   Královské české stavovské technické učiliště v Praze, Praha, Zítek Jan, *1826

Antonín Wiehl

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Francie, opakované studijní cesty
???? - ????   Itálie, opakované studijní cesty
???? - ????   Německo, opakované studijní cesty
???? - 1910   Praha, Praha, v l. 1971-1973 asistentem prof. Josefa Niklase na českém Královském stavovském polytechnickém institutu, od r. 1873 vlastní projekční nacelář, realizace: dům č. 317 v ul. Karoliny Světlé, 1877, Schnirchův dům na Vinohradech, 1872, dům č. 94 v Sadové ul. na Vinohradech, 1882, Staroměstská vodárna, 1883, dům ve Skořepce, 1888-1889, fara u kostela sv. Petra na Pořičí, 1893-1894, Wiehlův dům na Václavském nám.,1895-1896, budova městské spořitelny, 1891,
???? - ????   severní Afrika, studijní cesta
1869 - 1871   Slatiňany, Slatiňany (Chrudim), dva roky stavební praxe u Františka Schmoranze

Antonín Wiehl

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   český zemský sněm, *
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   Spolek inženýrů a architektů, *, předseda
???? - ????   Umělecká beseda, *1863
???? - ????   zastupitelstvo hlavního města Prahy, *
1892 - ????   Česká akademie věd a umění, *, dopisující člen IV. třídy

Antonín Wiehl

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Italie v díle česko-slovenských umělců, Československo-italská liga, _
  1952   Čeští architekti-realisté devatenáctého století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Antonín Wiehl a česká renesance, Jan Štenc, Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Národní styl: Kultura a politika, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Cizí dům?: Architektura českých Němců 1848–1891 / Ein fremdes Haus?: Die Architektur der Deutschböhmen 1848–1891, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha
  2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2022   Česká skleněná mozaika (Historie, technologie, katalog exteriérových děl), Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT, Praha
  2022   Umělec, ateliér a umění (Obrazy z 19. století), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   K výtvarné výzdobě Wiehlova domu v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3.ročník, 3.číslo, 58-60
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2019   Budova moderní galerie, 220 míst AVU, 104
  2019   Lapidárium, 220 míst AVU, 117
  2019   Návrh na univerzitní budovy, 220 míst AVU, 184
  2022   „Česká“ versus „italská“ neorenesanční vila (Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši), Co je českého na umění v Čechách?, 76-95
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Antonín Wiehl (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995, Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Zapomenuté plzeňské osobnosti (Kalendárium na rok 2006), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
  2019   Olšanské hřbitovy (Umělecká a architektonická díla), Správa pražských hřbitovů, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Bývalí členové Umělecké besedy
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Sté výročí narozenin Ant. Wiela, tvůrce novočeské renaisance

Antonín Wiehl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Architekti v drobné reliéfní plastice, Svaz architektů ČSR, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Diskusní příspěvek V. V. Štecha, Výtvarná práce, 9
  2013   První plzeňské domy architekta Rudolfa Stecha, Mikoláš Aleš v Plzni, 12-24
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Historická paměť: 110let vodňanského muzea, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)