Eva Sýkorová Pekárková

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1989   Animovaná tvorba a video, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 15, 1989/07/25, 5-5