Robert Janás

* 30. 4. 1973, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
poet, photographer, art historian, curator, art critic, publicist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Publikační činnost:

Monografické práce:
Emil PIrchan, „Malerfürst“ brněnské okružní třídy. Brno 2019. ISBN 978-80-86549-61-3
Stuckism International: The Stuckist Decade 1999 – 2009. London 2009. ISBN 0 907165 28 1
Eduard Kasparides. Moravská Třebová 2008. ISBN: 978-80-903564-6-7
Nový zemský dům: sídlo Jihomoravského kraje. Brno 2003.

Odborné studie a články:
Folklorismy v moravském malířství konce 19. století jako prostředek prosazování politických cílů moravskoslovanských umělců. Forum Brunense 2020, s. 7 – 19. ISBN 978-80-86549-49-1
Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950. 70. Lieferung. Ostereichische Akademie der Wissenschaften Wien 2019, s. 49. ISBN: 978-3-7001-8610-6 – heslo Ignaz Weidlich
Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950. 69. Lieferung. Ostereichische Akademie der Wissenschaften Wien 2018, s. 383 - 384. ISBN: 978-3-7001-8382-2 – heslo Friedrich Wachsmann
Emil Pirchan – „Malerfürst“ brněnské Ringstrasse, in: Fišer, Marcel (ed.), Mezery v historii/Lücken in der Geschichte, Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945. Galerie výtvarného umění v Chebu 2018, s. 7 – 13. ISBN 978-80-87395-37-0
Bratři Charlemontové – makartovské tendence v moravské malbě. Sborník Forum Brunense 2017, s. 19 – 37. ISBN 978-80-86549-71-2
Vídenští umělci na brněnských výstavách spolku Mährischer Kunstverein v letech 1882 – 1918. 75. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2017, s. 56 - 69. ISSN 0231-5793
Josef Straka – V domě smutku. Brno v minulosti a dnes, 29. Brno 2016, s. 173 - 196. ISBN 978-80-86736-51-8
Strážce harému nebo Maurský náčelník?, In: Fišer, Marcel, Habánová, Anna (eds.), Mezery v historii/Lücken in der Geschichte, Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945. Galerie výtvarného umění v Chebu 2016, s. 9 – 13. ISBN 978-80-87395-30-1
Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950. 67. Lieferung. Ostereichische Akademie der Wissenschaften Wien 2016, s. 119 - 120. ISBN13: 978-3-7001-7965-8 – hesla Franta Uprka, Joža Uprka
Josef Kinzel a Josef Gisela. Relikty biedermeieru v době naturalismu. Brno v minulosti a dnes, 28. Brno 2015, s. 313 - 330. ISBN 978-80-86736-43-3
Hans Temple – francouzský Moravan ve Vídni, in: Habánová, Anna, Habán, Ivo (eds.), Na cestách, Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska/Auf Reisen, Internationale Kulturimpulse im Schaffen deutschsprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien. Liberec 2015, s. 46 – 53. ISBN 978-80-87707-17-3
Mnichovští umělci na brněnských výstavách v letech 1882 – 1918, in: Filip, Aleš, Musil, Roman (eds.), Mnichov a země Koruny české 1870 – 1918, Umělecká výměna, Sborník příspěvků z konference pořádané Západočeskou galerií v Plzni ve dnech 23. – 24. března 2015. Plzeň 2015, s. 24 – 30. ISBN 978-80-86512-55-6 (Studio JB). ISBN 978-80-88027-08-9 (ZČG v Plzni)
Samuel Brunner a Ludwig Blum, in: Fišer, Marcel, Habánová, Anna (eds.), Mezery v historii/Lücken in der Geschichte, Uměleckohistorické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945. Galerie výtvarného umění v Chebu 2014, s. 23 – 27. ISBN 978-80-87395-17-2
Hans Temple – Slavnostní den u profesora Zumbusche. Brno v minulosti a dnes, 27. Brno 2014, s. 131 - 153. ISBN 978-80-86736-38-9
Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950. 65. Lieferung. Ostereichische Akademie der Wissenschaften Wien 2014, s. 244 – 245, 337 – 338. ISBN13: 978-3-7001-7660-2 – hesla Hans Temple, Hans Tichy
Eduard Veith – Útěk zimy. Brno v minulosti a dnes, 26. Brno 2013, s. 127 - 143. ISBN 978-80-86736-35-8
Němečtí Moravané nebo moravští Němci? In: Habánová, Anna, Habán, Ivo (eds.), Ztracená generace? Eine verlorene Generation? Technická univerzita v Liberci. Liberec 2013, s. 126 – 135. ISBN 978-80-7494-025-5
Brněnské malířství od založení Klubu přátel umění do vzniku Československa (1900 – 1918). Brno v minulosti a dnes, 25. Brno 2012, s. 257 - 283. ISBN 978-80-86736-30-3
Brněnské malířství od založení spolku Mährischer Kunstverein do vzniku Klubu přátel umění (1882 – 1900). Brno v minulosti a dnes, 24. Brno 2011, s. 179 - 203. ISBN 978-80-86736-24-2
Pieta Hanse Ticheho. Opuscula historiae atrium 59, 2010, s. 92 – 99. ISSN: 1211-7390
Brněnské malířství od Říjnového diplomu do založení spolku Mährischer Kunstverein (1861 – 1882). Brno v minulosti a dnes, 23. Brno 2010, s. 103 - 120. ISBN 978-80-86736-21-1
Eduard Kasparides na cestě k symbolismu. Umění, 2007 (roč. LV), č. 2, s. 150 – 154. ISSN 0049 5123
Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Academia Praha 2006. ISBN 80-200-1209-5 – cca 50 hesel z oblasti malby a architektury 19. a 1. poloviny 20. století.
Architektura historismu v Brně. Art & Antiques, únor 2006, s. 44 -55. ISSN 1213-8398
Gomperzova sbírka a počátky uměleckého spolku Mährischer Kunstverein, In: …z lásky k umění a sobě pro radost…, Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843 – 1894). Brno 2004, s. 43 – 46. ISBN 80-7027-127-2
Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně. 58./59. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2002/2003, s. 16 – 25. ISBN 80-7027-123-X
Felbingerův Žebrák ze sbírek Moravské galerie. K počátkům moravského naturalismu. 57. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2001, s. 32 - 36. ISBN 80-7027-113-2
Mährischer Kunstverein - dějiny spolku v letech 1882 - 1945. In: 90 let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu. Brno 2000, s. 9 - 20. ISBN 80-7009-124X
Výstavy spolku Mährischer Kunstverein v letech 1882 - 1918. In: 90 let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu. Brno 2000, s. 21 - 35. ISBN 80-7009-124-X
Seznam výstav, Künstlerhaus. In: 90 let Domu umění města Brna. Seznam výstav a katalogů. Brno 2000, s. 3 - 6.
Hans Temple. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschmährischen Malerei des 19. Jahrhunderts. Opuscula historiae artium, F 43. Brno 1999, s. 37 - 47. ISSN 1211-7390

Články o současném výtvarném umění:
Co zbylo ze stuckismu?, In: Robert Janás (ed.), Prague Stuckists. Brno 2015, s. 59 – 67. ISBN 978-80-7354-160-6
Prague Stuckists na Špilberku, In: Robert Janás (ed.), Prague Stuckists. Brno 2015, s. 3 – 10. ISBN 978-80-7354-160-6
Britská malba dnes. K výstavě v Galerii Rudolfinum. Art & Antiques, listopad 2012, s. 10 –15. ISSN 1213-8398
The Enemies of Art, In: Charles Thomson, Robert Janás, Edward Lucie-Smith (ed.), The Enemies of Art. The Stuckists. London 2011, s. 141 – 144. ISBN 978 0 907165 31 6
The Future, In: Charles Thomson (ed.), An Antidote to the Ghastly Turner Prize. London 2010, s. 210 – 211. ISBN-10: 0 907 165 30 3 ISBN-13: 978 907 165 30 9

Jiří Hauschka obrazy 2003/2009 (text katalogu). Praha 2009. ISBN 978-80-904288-1-2
Socha nebo objekt? Dva principy současného sochařství. Art & Antiques, léto 2008, s. 36 – 42. ISSN 1213-8398
S paletou do Stínadel. Art & Antiques, léto 2007, s. 58 – 61. ISSN 1213-8398
Jaroslav Valečka obrazy/paintings (text katalogu). Praha 2006, s. 3.
Současná malba mezi klasikou a konceptem. Art & Antiques, říjen 2006, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398
Václav Jirásek. Hledání mystéria archetypu. Art & Antiques, březen 2006, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398
Nicholas Serota. Zakladatel Tate Modern. Art & Antiques, prosinec 2005, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398
Stuckismus. Malířské hnutí internetové věku. Art & Antiques, září 2005, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398
Turnerova cena po 20 ročnících. Art & Antiques, červen/červenec 2005, s. 124 – 131. ISSN 1213-8398
Charles Saatchi a jeho sbírka. Art & Antiques, červen 2005, s. 34 – 41. ISSN 1213-8398
Jan Spěváček obrazy (text katalogu) (b.r.)

Recenze výstav a odborných publikací (výběr) :
Ludmila Seefried – Matějková - Na pokraji. Brno, Brno Gallery CZ, 20. 2. – 25. 4. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 3. 4. 2014, č. 7. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
AS1. Praha, Centrum současného umění DOX, 8.4. – 3.5. 2010. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 23, č. 11, s. 10. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Our house is your house. Praha, Galerie Dolmen, 6.1. – 31.1. 2010. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 23, č. 3, s. 6. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Tajemství symbolů Marka Slavíka. Louny, Galerie XXL, 24.4. – 17.5. 2009. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 22, č. 11, s. 4. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Normální malba. Praha, Výstavní síň Mánes, 5.1. – 31.1.2009. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 22, č. 3, s. 4. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
V zrcadle skutečnosti. Říčany, Galerie Kotelna, 15.1. – 21.2.2009. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 22, č. 3, s. 4. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Arskontakt – Konfrontace 2008. Brno, Galerie jižního křídla Nové radnice, 5.5. – 18.5. 2008, Praha, Galerie Lapidárium, 25.11. - 14.12. 2008. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 22, č. 1, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Transfer pražské malby do Mnichova. Mnichov, WhiteBOX Gallery, 22.8. – 16.11.2008. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 21, č. 21, s. 8. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Beranovci sobě. Defenestrace na Novoměstské radnici. Art & Antiques, březen 2008, s. 70 – 71. (recenze výstavy) ISSN 1213-8398
AVU 18. Praha, Národní galerie – Veletržní palác, 25. 10. – 25. 11. 2007. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 2007, č. 24, s. 8 – 9. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
V roli klasika. Jiří Sopko v Galerii Rudolfinum. Art & Antiques, listopad 2007, s. 68. (recenze výstavy) ISSN 1213-8398
Michael Rittstein. Vlhkou stopou. Praha, Národní galerie - Veletržní palác, 12. 12. 2007 – 27. 4. 2008. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 21, č. 3, s. 16. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Ultraprostor. Brno, Galerie Brno, 19. 4. – 24. 6. 2007. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 2007, č. 14 - 15, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Nová trpělivost. Praha, Výstavní síň Mánes, 5. 2. – 4. 3. 2007. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 2007, č.5, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Jiří Hauschka. Emotional Landscapes. Art & Antiques, červen 2006, s. 82 - 83. (recenze výstavy) ISSN 1213-8398
Krvavé romance. Art & Antiques, květen 2006, s. 76. (recenze výstavy) ISSN 1213-8398
Aleš Filip, Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku, Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900, Barrister and Principal, Národní památkový ústav, Brno 2004, in: Revolver revue 60, 2005, s. 266 – 269. (recenze odborné publikace) ISSN 1210 2881
Pražské ateliéry. Praha, Novoměstská radnice, 5. 12. – 22. 12. 2005. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 19, č. 3, s.5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Edward Hopper. Londýn, Tate Modern, 27. 5. – 5.9. 2004. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 17, č. 16 – 17, s. 1. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Vladimír Kokolia: „Dům umění“: Váš specialista pro hluboký zážitek krásy. Brno, Dům umění, 10. 12. 2003 – 4. 3. 2004. (recenze výstavy) Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 17, č. 5, s.1. ISSN 1210 5236
Marie Jirásková: Iluminace. Brno, Galerie Spolek, 21. 3. – 24. 4. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 16, č. 11. Brno 2003, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Kateřina Pažoutová: Aerobic a koupaliště. Brno, Galeryje 9, 17. 7. - 18. 9. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 16, č. 20. Brno 2003, s. 3. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Jan Spěváček: Jiné hlavy. Brno, Galeryje 9, 12. 9. – 3. 10. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 15, č. 24. Brno 2002, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Dan Trantina. Brno, Galeryje, 12. 6. - 18. 7. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 15, č. 18. Brno 2002, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Miloš Vlček: retrospektivní přehlídka tvorby. Brno, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, 29. 11. 2001 - 17. 2. 2002. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 15, č. 10. Brno 2002, s. 6. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Jaroslav Škarohlíd: Podzimní zahrady. Brno, Galerie Kabinet, 30. 1. - 27. 2. 2002 Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, č. 8. Brno 2002, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Pavel Čech: ...příběhy v nás. Brno, Galerie U dobrého pastýře, 28. 11. 2001 - 2.1.2002. Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, č. 6. Brno 2002, s. 4. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Rakouské malířství v moravských sbírkách. Brno, Moravská galerie, Místodržitelský palác, 8. 11. 2001 - 31. 3. 2002. Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, č. 4. Brno 2002, s. 12. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236

Sbírka povídek:
Ulice měsíčního svitu /Mondscheingasse. Brno 2015.


Sbírky básní:
Černé onyxy noci/Les Onyx noires de la nuit. Ústí nad Labem 2013.
Smaragdové lampy/Lamps of Emerald. Brno 2003.
Modrá mlha/Der blaue Nebel. Brno 1998.
2021/11 - mail

notes:
Výstavy – kurátor
2019 – Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti – Prague Stuckists
2019 – Emil Pirchan, „Malerfürst“ brněnské okružní třídy
2018 - Muzeum města Brna – Umění loutky
2017 – Muzeum města Brna – Kouzelný svět počítačových her
2016 – Muzeum města Brna – Tajemné příběhy Pavla Čecha
2016 – Muzeum města Brna – Prague Stuclists
2012 – Zámek Letovice – Pražští stuckisté/Stuck in the Castle
2011 – Lauderdale House London (UK) – Enemies of Art
2011 - Galerie 21. století Praha – War Art – Jan Gemrot
2011 - Galerie 21. století Praha – Turquoise Blue – Markéta Urbanová
2011 – Výstavní síň Chrudim – The Prague Stuckists
2010 – Galerie 21. století Praha - Tekutý les – Jiří Hauschka
2010 – Galerie 21. století Praha – Stuckisté a hosté/Stuck at the National Gallery
2010 – Galerie Kotelna Říčany u Prahy – Není jen černá a bílá - Jiří Hauschka
2009 – Galerie Diamant (SVÚ Mánes) Praha – Musíme… - Markéta Urbanová, Jan Gemrot,
Lukáš Miffek, Karel Jerie
2009 – Galerie Kotelna Říčany u Prahy – V zrcadle skutečnosti – Markéta Urbanová, Jan
Gemrot, Martin Skalický, Radek Nivnický
2008 - Galerie Dolmen Brno – Uvízli v listopadu/Stuck in the Middle of November II
2008 – Městské Muzeum v Moravské Třebové – Eduard Kasparides (malba 19. století)
2008 – Galerie XXL Louny – Lyrická brutalita – Markéta Urbanová, Jan Gemrot, Alexandra
Jiříčková
2007 - Topičův salón Praha – Uvízli v listopadu/Stuck in the middle of November
2006 - Residence Gallery London (UK) – Jiří Hauschka
2005 - Galerie Arskontakt Brno – Jaroslav Valečka
2004 – Městská knihovna Liberec – Jiří Hauschka
Výstavy – umělec
samostatné
2008 – Galerie XXL Louny – Mezi snem a skutečností (+ Jiří Hauschka, Jan Spěváček)
2002 – Brněnské kulturní centrum/Galerie Kabinet – Noc a její kouzla
skupinové
2019 – Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti – Prague Stuckists
2016 – Muzeum města Brna – Prague Stuckists
2021/11 - mail