Robert Janás

* 30. 4. 1973, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
Poet, Curator, Photographer, Publicist, Art Historian, art critic

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: xx0015231
VIAF: 101091543

notes:
Výstavy – kurátor
2019 – Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti – Prague Stuckists
2019 – Emil Pirchan, „Malerfürst“ brněnské okružní třídy
2018 - Muzeum města Brna – Umění loutky
2017 – Muzeum města Brna – Kouzelný svět počítačových her
2016 – Muzeum města Brna – Tajemné příběhy Pavla Čecha
2016 – Muzeum města Brna – Prague Stuclists
2012 – Zámek Letovice – Pražští stuckisté/Stuck in the Castle
2011 – Lauderdale House London (UK) – Enemies of Art
2011 - Galerie 21. století Praha – War Art – Jan Gemrot
2011 - Galerie 21. století Praha – Turquoise Blue – Markéta Urbanová
2011 – Výstavní síň Chrudim – The Prague Stuckists
2010 – Galerie 21. století Praha - Tekutý les – Jiří Hauschka
2010 – Galerie 21. století Praha – Stuckisté a hosté/Stuck at the National Gallery
2010 – Galerie Kotelna Říčany u Prahy – Není jen černá a bílá - Jiří Hauschka
2009 – Galerie Diamant (SVÚ Mánes) Praha – Musíme… - Markéta Urbanová, Jan Gemrot,
Lukáš Miffek, Karel Jerie
2009 – Galerie Kotelna Říčany u Prahy – V zrcadle skutečnosti – Markéta Urbanová, Jan
Gemrot, Martin Skalický, Radek Nivnický
2008 - Galerie Dolmen Brno – Uvízli v listopadu/Stuck in the Middle of November II
2008 – Městské Muzeum v Moravské Třebové – Eduard Kasparides (malba 19. století)
2008 – Galerie XXL Louny – Lyrická brutalita – Markéta Urbanová, Jan Gemrot, Alexandra
Jiříčková
2007 - Topičův salón Praha – Uvízli v listopadu/Stuck in the middle of November
2006 - Residence Gallery London (UK) – Jiří Hauschka
2005 - Galerie Arskontakt Brno – Jaroslav Valečka
2004 – Městská knihovna Liberec – Jiří Hauschka
Výstavy – umělec
samostatné
2008 – Galerie XXL Louny – Mezi snem a skutečností (+ Jiří Hauschka, Jan Spěváček)
2002 – Brněnské kulturní centrum/Galerie Kabinet – Noc a její kouzla
skupinové
2019 – Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti – Prague Stuckists
2016 – Muzeum města Brna – Prague Stuckists
2021/11 - mail

Robert Janás

Publikační činnost:

Monografické práce:
Emil PIrchan, „Malerfürst“ brněnské okružní třídy. Brno 2019. ISBN 978-80-86549-61-3
Stuckism International: The Stuckist Decade 1999 – 2009. London 2009. ISBN 0 907165 28 1
Eduard Kasparides. Moravská Třebová 2008. ISBN: 978-80-903564-6-7
Nový zemský dům: sídlo Jihomoravského kraje. Brno 2003.

Odborné studie a články:
Folklorismy v moravském malířství konce 19. století jako prostředek prosazování politických cílů moravskoslovanských umělců. Forum Brunense 2020, s. 7 – 19. ISBN 978-80-86549-49-1
Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950. 70. Lieferung. Ostereichische Akademie der Wissenschaften Wien 2019, s. 49. ISBN: 978-3-7001-8610-6 – heslo Ignaz Weidlich
Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950. 69. Lieferung. Ostereichische Akademie der Wissenschaften Wien 2018, s. 383 - 384. ISBN: 978-3-7001-8382-2 – heslo Friedrich Wachsmann
Emil Pirchan – „Malerfürst“ brněnské Ringstrasse, in: Fišer, Marcel (ed.), Mezery v historii/Lücken in der Geschichte, Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945. Galerie výtvarného umění v Chebu 2018, s. 7 – 13. ISBN 978-80-87395-37-0
Bratři Charlemontové – makartovské tendence v moravské malbě. Sborník Forum Brunense 2017, s. 19 – 37. ISBN 978-80-86549-71-2
Vídenští umělci na brněnských výstavách spolku Mährischer Kunstverein v letech 1882 – 1918. 75. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2017, s. 56 - 69. ISSN 0231-5793
Josef Straka – V domě smutku. Brno v minulosti a dnes, 29. Brno 2016, s. 173 - 196. ISBN 978-80-86736-51-8
Strážce harému nebo Maurský náčelník?, In: Fišer, Marcel, Habánová, Anna (eds.), Mezery v historii/Lücken in der Geschichte, Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945. Galerie výtvarného umění v Chebu 2016, s. 9 – 13. ISBN 978-80-87395-30-1
Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950. 67. Lieferung. Ostereichische Akademie der Wissenschaften Wien 2016, s. 119 - 120. ISBN13: 978-3-7001-7965-8 – hesla Franta Uprka, Joža Uprka
Josef Kinzel a Josef Gisela. Relikty biedermeieru v době naturalismu. Brno v minulosti a dnes, 28. Brno 2015, s. 313 - 330. ISBN 978-80-86736-43-3
Hans Temple – francouzský Moravan ve Vídni, in: Habánová, Anna, Habán, Ivo (eds.), Na cestách, Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska/Auf Reisen, Internationale Kulturimpulse im Schaffen deutschsprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien. Liberec 2015, s. 46 – 53. ISBN 978-80-87707-17-3
Mnichovští umělci na brněnských výstavách v letech 1882 – 1918, in: Filip, Aleš, Musil, Roman (eds.), Mnichov a země Koruny české 1870 – 1918, Umělecká výměna, Sborník příspěvků z konference pořádané Západočeskou galerií v Plzni ve dnech 23. – 24. března 2015. Plzeň 2015, s. 24 – 30. ISBN 978-80-86512-55-6 (Studio JB). ISBN 978-80-88027-08-9 (ZČG v Plzni)
Samuel Brunner a Ludwig Blum, in: Fišer, Marcel, Habánová, Anna (eds.), Mezery v historii/Lücken in der Geschichte, Uměleckohistorické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945. Galerie výtvarného umění v Chebu 2014, s. 23 – 27. ISBN 978-80-87395-17-2
Hans Temple – Slavnostní den u profesora Zumbusche. Brno v minulosti a dnes, 27. Brno 2014, s. 131 - 153. ISBN 978-80-86736-38-9
Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950. 65. Lieferung. Ostereichische Akademie der Wissenschaften Wien 2014, s. 244 – 245, 337 – 338. ISBN13: 978-3-7001-7660-2 – hesla Hans Temple, Hans Tichy
Eduard Veith – Útěk zimy. Brno v minulosti a dnes, 26. Brno 2013, s. 127 - 143. ISBN 978-80-86736-35-8
Němečtí Moravané nebo moravští Němci? In: Habánová, Anna, Habán, Ivo (eds.), Ztracená generace? Eine verlorene Generation? Technická univerzita v Liberci. Liberec 2013, s. 126 – 135. ISBN 978-80-7494-025-5
Brněnské malířství od založení Klubu přátel umění do vzniku Československa (1900 – 1918). Brno v minulosti a dnes, 25. Brno 2012, s. 257 - 283. ISBN 978-80-86736-30-3
Brněnské malířství od založení spolku Mährischer Kunstverein do vzniku Klubu přátel umění (1882 – 1900). Brno v minulosti a dnes, 24. Brno 2011, s. 179 - 203. ISBN 978-80-86736-24-2
Pieta Hanse Ticheho. Opuscula historiae atrium 59, 2010, s. 92 – 99. ISSN: 1211-7390
Brněnské malířství od Říjnového diplomu do založení spolku Mährischer Kunstverein (1861 – 1882). Brno v minulosti a dnes, 23. Brno 2010, s. 103 - 120. ISBN 978-80-86736-21-1
Eduard Kasparides na cestě k symbolismu. Umění, 2007 (roč. LV), č. 2, s. 150 – 154. ISSN 0049 5123
Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Academia Praha 2006. ISBN 80-200-1209-5 – cca 50 hesel z oblasti malby a architektury 19. a 1. poloviny 20. století.
Architektura historismu v Brně. Art & Antiques, únor 2006, s. 44 -55. ISSN 1213-8398
Gomperzova sbírka a počátky uměleckého spolku Mährischer Kunstverein, In: …z lásky k umění a sobě pro radost…, Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843 – 1894). Brno 2004, s. 43 – 46. ISBN 80-7027-127-2
Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně. 58./59. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2002/2003, s. 16 – 25. ISBN 80-7027-123-X
Felbingerův Žebrák ze sbírek Moravské galerie. K počátkům moravského naturalismu. 57. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 2001, s. 32 - 36. ISBN 80-7027-113-2
Mährischer Kunstverein - dějiny spolku v letech 1882 - 1945. In: 90 let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu. Brno 2000, s. 9 - 20. ISBN 80-7009-124X
Výstavy spolku Mährischer Kunstverein v letech 1882 - 1918. In: 90 let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu. Brno 2000, s. 21 - 35. ISBN 80-7009-124-X
Seznam výstav, Künstlerhaus. In: 90 let Domu umění města Brna. Seznam výstav a katalogů. Brno 2000, s. 3 - 6.
Hans Temple. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschmährischen Malerei des 19. Jahrhunderts. Opuscula historiae artium, F 43. Brno 1999, s. 37 - 47. ISSN 1211-7390

Články o současném výtvarném umění:
Co zbylo ze stuckismu?, In: Robert Janás (ed.), Prague Stuckists. Brno 2015, s. 59 – 67. ISBN 978-80-7354-160-6
Prague Stuckists na Špilberku, In: Robert Janás (ed.), Prague Stuckists. Brno 2015, s. 3 – 10. ISBN 978-80-7354-160-6
Britská malba dnes. K výstavě v Galerii Rudolfinum. Art & Antiques, listopad 2012, s. 10 –15. ISSN 1213-8398
The Enemies of Art, In: Charles Thomson, Robert Janás, Edward Lucie-Smith (ed.), The Enemies of Art. The Stuckists. London 2011, s. 141 – 144. ISBN 978 0 907165 31 6
The Future, In: Charles Thomson (ed.), An Antidote to the Ghastly Turner Prize. London 2010, s. 210 – 211. ISBN-10: 0 907 165 30 3 ISBN-13: 978 907 165 30 9

Jiří Hauschka obrazy 2003/2009 (text katalogu). Praha 2009. ISBN 978-80-904288-1-2
Socha nebo objekt? Dva principy současného sochařství. Art & Antiques, léto 2008, s. 36 – 42. ISSN 1213-8398
S paletou do Stínadel. Art & Antiques, léto 2007, s. 58 – 61. ISSN 1213-8398
Jaroslav Valečka obrazy/paintings (text katalogu). Praha 2006, s. 3.
Současná malba mezi klasikou a konceptem. Art & Antiques, říjen 2006, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398
Václav Jirásek. Hledání mystéria archetypu. Art & Antiques, březen 2006, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398
Nicholas Serota. Zakladatel Tate Modern. Art & Antiques, prosinec 2005, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398
Stuckismus. Malířské hnutí internetové věku. Art & Antiques, září 2005, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398
Turnerova cena po 20 ročnících. Art & Antiques, červen/červenec 2005, s. 124 – 131. ISSN 1213-8398
Charles Saatchi a jeho sbírka. Art & Antiques, červen 2005, s. 34 – 41. ISSN 1213-8398
Jan Spěváček obrazy (text katalogu) (b.r.)

Recenze výstav a odborných publikací (výběr) :
Ludmila Seefried – Matějková - Na pokraji. Brno, Brno Gallery CZ, 20. 2. – 25. 4. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 3. 4. 2014, č. 7. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
AS1. Praha, Centrum současného umění DOX, 8.4. – 3.5. 2010. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 23, č. 11, s. 10. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Our house is your house. Praha, Galerie Dolmen, 6.1. – 31.1. 2010. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 23, č. 3, s. 6. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Tajemství symbolů Marka Slavíka. Louny, Galerie XXL, 24.4. – 17.5. 2009. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 22, č. 11, s. 4. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Normální malba. Praha, Výstavní síň Mánes, 5.1. – 31.1.2009. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 22, č. 3, s. 4. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
V zrcadle skutečnosti. Říčany, Galerie Kotelna, 15.1. – 21.2.2009. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 22, č. 3, s. 4. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Arskontakt – Konfrontace 2008. Brno, Galerie jižního křídla Nové radnice, 5.5. – 18.5. 2008, Praha, Galerie Lapidárium, 25.11. - 14.12. 2008. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 22, č. 1, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Transfer pražské malby do Mnichova. Mnichov, WhiteBOX Gallery, 22.8. – 16.11.2008. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 21, č. 21, s. 8. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Beranovci sobě. Defenestrace na Novoměstské radnici. Art & Antiques, březen 2008, s. 70 – 71. (recenze výstavy) ISSN 1213-8398
AVU 18. Praha, Národní galerie – Veletržní palác, 25. 10. – 25. 11. 2007. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 2007, č. 24, s. 8 – 9. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
V roli klasika. Jiří Sopko v Galerii Rudolfinum. Art & Antiques, listopad 2007, s. 68. (recenze výstavy) ISSN 1213-8398
Michael Rittstein. Vlhkou stopou. Praha, Národní galerie - Veletržní palác, 12. 12. 2007 – 27. 4. 2008. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 21, č. 3, s. 16. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Ultraprostor. Brno, Galerie Brno, 19. 4. – 24. 6. 2007. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 2007, č. 14 - 15, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Nová trpělivost. Praha, Výstavní síň Mánes, 5. 2. – 4. 3. 2007. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 2007, č.5, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Jiří Hauschka. Emotional Landscapes. Art & Antiques, červen 2006, s. 82 - 83. (recenze výstavy) ISSN 1213-8398
Krvavé romance. Art & Antiques, květen 2006, s. 76. (recenze výstavy) ISSN 1213-8398
Aleš Filip, Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku, Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900, Barrister and Principal, Národní památkový ústav, Brno 2004, in: Revolver revue 60, 2005, s. 266 – 269. (recenze odborné publikace) ISSN 1210 2881
Pražské ateliéry. Praha, Novoměstská radnice, 5. 12. – 22. 12. 2005. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 19, č. 3, s.5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Edward Hopper. Londýn, Tate Modern, 27. 5. – 5.9. 2004. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 17, č. 16 – 17, s. 1. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Vladimír Kokolia: „Dům umění“: Váš specialista pro hluboký zážitek krásy. Brno, Dům umění, 10. 12. 2003 – 4. 3. 2004. (recenze výstavy) Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 17, č. 5, s.1. ISSN 1210 5236
Marie Jirásková: Iluminace. Brno, Galerie Spolek, 21. 3. – 24. 4. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 16, č. 11. Brno 2003, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Kateřina Pažoutová: Aerobic a koupaliště. Brno, Galeryje 9, 17. 7. - 18. 9. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 16, č. 20. Brno 2003, s. 3. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Jan Spěváček: Jiné hlavy. Brno, Galeryje 9, 12. 9. – 3. 10. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 15, č. 24. Brno 2002, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Dan Trantina. Brno, Galeryje, 12. 6. - 18. 7. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 15, č. 18. Brno 2002, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Miloš Vlček: retrospektivní přehlídka tvorby. Brno, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, 29. 11. 2001 - 17. 2. 2002. Ateliér, čtrnáctideník současného umění, 15, č. 10. Brno 2002, s. 6. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Jaroslav Škarohlíd: Podzimní zahrady. Brno, Galerie Kabinet, 30. 1. - 27. 2. 2002 Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, č. 8. Brno 2002, s. 5. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Pavel Čech: ...příběhy v nás. Brno, Galerie U dobrého pastýře, 28. 11. 2001 - 2.1.2002. Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, č. 6. Brno 2002, s. 4. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236
Rakouské malířství v moravských sbírkách. Brno, Moravská galerie, Místodržitelský palác, 8. 11. 2001 - 31. 3. 2002. Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, č. 4. Brno 2002, s. 12. (recenze výstavy) ISSN 1210 5236

Sbírka povídek:
Ulice měsíčního svitu /Mondscheingasse. Brno 2015.


Sbírky básní:
Černé onyxy noci/Les Onyx noires de la nuit. Ústí nad Labem 2013.
Smaragdové lampy/Lamps of Emerald. Brno 2003.
Modrá mlha/Der blaue Nebel. Brno 1998.
2021/11 - mail

Robert Janás

 

Robert Janás

from - to   institution, city, notes
2016 - ????   Muzeum města Brna, Brno (Brno-město), Špilberk 1, vedoucí Oddělení dějin umění

Robert Janás

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Prague Stuckists, *2004

Robert Janás

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/09/25 - 2002/10/23   Robert Janás: Noc a její kouzla, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/11/10 - 2007/11/30   Uvízli v listopadu / Stuck in the middle of November, Topičův salon (2007-), Praha
2008/11/04 - 2008/11/30   Uvízli v listopadu II / Stuck in the Middle of November II, Galerie Dolmen, s.r.o., Brno (Brno-město)
2009/06/18 - 2009/07/12   Uvízli v listopadu II / Stuck in the Middle of November II, Galerie Dolmen, Praha
2009/07/24 - 2009/08/31   Uvízli v listopadu II / Stuck in the Middle of November II, Galerie Dolmen, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2011/04/19 - 2011/05/02   The Enemies of Art, Lauderdale House, Londýn (London)
2016/02/17 - 2016/05/01   Prague Stuckists, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2019/01/31 - 2019/03/17   Prague Stuckists, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/10/22 - 2013/10/23   Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Krajská vědecká knihovna, Liberec (Liberec)

Robert Janás

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Uvízli v listopadu / Stuck in the middle of November, Galerie Dolmen, Praha
  2008   Uvízli v listopadu II / Stuck in the Middle of November II, Galerie Dolmen, Praha
  2016   Prague Stuckists, Šimon Ryšavý, nakladatelství, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Stuckism International (The Stuckist Decade 1999–2009), Victoria Press, Londýn (London)
  2011   The Enemies of Art (The Stuckist), Victoria Press, Londýn (London)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Prague Stuckists na Špilberku, Prague Stuckists, 3-8
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Robert Janás: Noc a její kouzla, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Uvízli v listopadu / Stuck int middle of November, Galerie Dolmen, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   Prague Stuckists, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)

Robert Janás

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Uvízli v listopadu II / Stuck in the Middle of November II, Galerie Dolmen, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Stuckism International (The Stuckist Decade 1999–2009), Victoria Press, Londýn (London)

Robert Janás

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Jaroslav Valečka: Obrazy / Paintings
  2009   Jaroslav Valečka: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2009   Jiří Hauschka: Obrazy 2003-2009, ARSkontakt, Brno (Brno-město)
  2016   Tajuplný svět Pavla Čecha
  2018   Tomáš Tichý: Vlnění, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2019   Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2020   Gustav Krum: Ilustrace, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  nedat.   Jan Spěváček: Obrazy
  nedat.   Jaroslav Valečka: Obrazy / Paintings
  nedatováno   Jiří Hauschka
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   90 let Domu umění města Brna (Historie jednoho domu), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2004   ...z lásky k umění a sobě pro radost.../ ...aus Liebe zur Kunst, welche meine Freunde war... (Umělecká sbírka Heinricha Gomperze / Die Kunstsammlung Heinrich Gomperz (1843 - 1894)), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
  2007   Uvízli v listopadu / Stuck in the middle of November, Galerie Dolmen, Praha
  2008   Uvízli v listopadu II / Stuck in the Middle of November II, Galerie Dolmen, Praha
  2016   Prague Stuckists, Šimon Ryšavý, nakladatelství, Brno (Brno-město)
  2022   Rakouská Morava (Výtvarné umění 16.–19. století v Brně), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2023   Druhá tvář Brna (Brněnští němečtí malíři první poloviny 20. století), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   The Enemies of Art (The Stuckist), Victoria Press, Londýn (London)
  2015   Na cestách / Auf Reisen (Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska / Internationale Kulturimpulse im Schaffen deutschprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Ztracená generace? / Eine verlorene Generation? (Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany / Deutschböhmische bildende Künstler der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Prag, Wien, München und Dresden), Technická univerzita, Liberec (Liberec)
  2022   Infrastruktury (dějin) umění (Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění v Ústí nad Labem), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Mährischer Kunstverein - dějiny spolku v letech 1882-1945, 90 let Domu umění města Brna, 9-19
  2000   Výstavy spolku Mährischer Kunstverein v letech 1882-1918, 90 let Domu umění města Brna, 21-35
  2005   Kluk z pitevny a spol., Reflex, 16.ročník, 5.číslo, 32-34
  2005   Pražské ateliéry (Praha, Novoměstská radnice, 5. 12. - 22. 12. 2005), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2005   Secesní chrámy (O knize Aleše Filipa), Revolver Revue, 266-269
  2006   Dušan Šimánek (reviews), Fotograf, 112
  2006   Václav Jirásek (Hledání mystéria archetypu), Art & Antiques, 106-115
  2007   Revoltu nahradilo požitkářství, Hospodářské noviny
  2008   Michael Rittstein - Vlhkou stopou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2008   Socha nebo objekt? (Dva principy současného sochařství), Art & Antiques, 36-42
  2009   Normální malba, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2009   Prague Stuckists, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11
  2009   Tajemství symbolů Marka Slavíka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2009   V zrcadle skutečnosti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2012   Britská malba dnes (K výstavě v Galerii Rudolfinum), Art + Antiques, 10-15
  2012   Od informelu k hyperrealismu (Theodor Pištěk ve Veletržním paláci), Art + Antiques, 98-99
  2013   Němečtí Moravané nebo moravští Němci?, Ztracená generace? / Eine verlorene Generation?, 126-135
  2016   Co zbylo ze stuckismu?, Prague Stuckists, 59-67
  2016   Prague Stuckists na Špilberku, Prague Stuckists, 3-8
  2016   Tajemné příběhy Pavla Čecha, Tajuplný svět Pavla Čecha
  2020   Jméno Gustava Kruma (1924-2011) je širší veřejnosti..., Gustav Krum: Ilustrace
  2022   Klub der Wiener Künstlerinnen (Acht Künstlerinnen) v Brně, Bulletin Moravské galerie v Brně, 85.číslo, 2-16
  2022   Specializované školy historické malby na Akademii výtvarných umění ve Vídni jako faktor vývoje vídeňského malířství druhé poloviny 19. století, Infrastruktury (dějin) umění, 352-366
e-mail
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Doplnění archivu
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Soukromé krajiny, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005/09   Revolver Revue (60/2005), 60.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam výstav a katalogů), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Robert Janás

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Kluk z pitevny a spol., Reflex, 16.ročník, 5.číslo, 32-34

Robert Janás

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/12/01 - 2017/01/29   Tajuplný svět Pavla Čecha, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2019/03/21 - 2019/06/23   Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2020/11/26 - 2021/05/31   Gustav Krum: Indiáni a ti druzí, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/11/10 - 2007/11/30   Uvízli v listopadu / Stuck in the middle of November, Topičův salon (2007-), Praha
2008/11/04 - 2008/11/30   Uvízli v listopadu II / Stuck in the Middle of November II, Galerie Dolmen, s.r.o., Brno (Brno-město)
2009/01/15 - 2009/02/21   V zrcadle skutečnosti, Galerie Kotelna, Říčany (Praha-východ)
2011/04/19 - 2011/05/02   The Enemies of Art, Lauderdale House, Londýn (London)
2016/02/17 - 2016/05/01   Prague Stuckists, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2017/11/23 - 2018/01/14   Kouzelný svět PC her, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2018/11/22 - 2019/01/20   Umění loutky, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2023/10/05 - 2024/02/29   Druhá tvář Brna: Brněnští malíři první poloviny 20. století, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)

Robert Janás

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/09/25 - 2002/10/23   Robert Janás: Noc a její kouzla, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
2003/03/21 - 2003/04/24   Marie Jirásková: Iluminace, Kavárna a knihkupectví Spolek, Brno (Brno-město)
2005/04/04 - 2005/04/29   Jaroslav Valečka: Obrazy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
2006/11/21 - 2006/12/10   Jaroslav Valečka: Obrazy / Paintings, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2007/01/05 - 2007/01/31   Marie Jirásková: Retrosvetlo, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2008/05/27 - 2008/06/17   Jiří Hauschka: Z ulice, Galerie Dolmen, Praha
2008/10/29 - 2008/11/18   Jaroslav Valečka: Cesta na sever, Galerie Dolmen, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/11/10 - 2007/11/30   Uvízli v listopadu / Stuck in the middle of November, Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/08 - 2010/05/03   AS1: Práce studentů, absolventů a pedagogů Ateliéru sochařtví 1, FaVU VUT Brno, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/06/30 - 2010/07/31   Soukromé krajiny, Galerie Diamant, Praha
2019/01/31 - 2019/03/17   Prague Stuckists, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)