Jaroslav Kadlec

* 13. 12. 1926, Přerov (Přerov), Česká republika (Czech Republic)
† 2018
designer, Pedagogue, Architect

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01052429
VIAF: 83762852

notes:
Akademický architekt, docent, návrhář nábytku, práce v oboru bytové architektury

Jaroslav Kadlec

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Odborná dřevařská škola, Valašské Meziříčí (Vsetín)
1946 - 1951   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Benš Adolf, *1894

Jaroslav Kadlec

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, v l. 1951-1974 pedagogem

Jaroslav Kadlec

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   EDIS, *

Jaroslav Kadlec

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/04/03 - 1997/05/16   Jaroslav Kadlec: Posezení v klubu gentlemanů, Tekton, Galerie bydlení, Praha 1
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960   Užité umění a průmyslové výtvarnictví ze soutěže k 15. výročí osvobození ČSSR, Mánes, Praha
1960/05 - 1960/08   Československo 1960, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Praha, Praha
1982/12/18 - 1983/01/02   Arte Aplicado Checoslovaco (Miniaturas de Vidrio, Ceramica, Textil y Joyas), Museo de Artes Decorativas, Havana (La Habana)
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1983/05/17 - 1983/05/30   Arte Aplicado Checoslovaco (Miniaturas de Vidrio, Ceramica, Textil y Joyas), Museo de ambiente histórico cubano, Santiago de Cuba
1984/03 - 1985/03   Století designu, Výstavní síň generálního ředitelství Výstavby hlavního města Prahy, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1990/04/26 - 1990/08/26   Cesty k postmoderně. Průzkum osmdesátých let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2021/06/05 - 2021/10/31   Všednost, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2022/11/16 - 2023/02/26   Archeologie designu, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)

Jaroslav Kadlec

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
  1982   Arte Aplicado Checoslovaco (Miniaturas de Vidrio, Ceramica, Textil y Joyas)
  1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Století designu (ze sbírek Uměleckoprůmyslovémo muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1999   Signum design (Český design 1980-1999), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1999   Signum Design (Czech Design 1980-1999), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2021   Všednost / The Everydayness, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Interiérová tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2014   Hledání inteligentního designu (Průvodce sbírkou a expozicí designu Muzea umění a designu Benešov), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2018   Tvorba architekta Jaroslava Kadlece, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
  2022   Na stopě designu / Traces by Design (K archeologické metodě / Towards an Archeological Method), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Československo 1960, Výtvarná práce
  1960   Užité umění a průmyslové výtvarnictví ze soutěže k 15. výročí osvobození, Výtvarná práce, 1-2
  1968   Skupina Edis, Výtvarná práce, 5
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Jaroslav Kadlec: Posezení v klubu gentlemanů, Tekton, Galerie bydlení, Praha 1
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jaroslav Kadlec

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Marcel Šulc, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Václav Šafář: Interiérová tvorba
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Veletrh nábytku a naše situace, Výtvarná práce, 10
  1970   Tvůrce nábytku, Výtvarná práce, 6
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Návrh a bydlení 1974, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha

Jaroslav Kadlec

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha

Jaroslav Kadlec

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Vybíráme si sklo a keramiku, Vydavatelství obchodu, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Výsledek soutěže na pomník Kl. Gottwalda v Gottwaldově, Výtvarná práce, 11
  1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6-8
  1960   Nové pražské prodejny, Výtvarná práce, 7-8
  1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce, 2-4
  1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 4

Jaroslav Kadlec

institution, city  
Uměleckoprůmyslové museum, Praha