Josef Sůva

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2012   Ladislav Zívr, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 1, 2012/01/12, 13-
WWW
published, title (subtitle)
  Josef Sůva (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1987   Josef Sůva: Obrazy
1989   Josef Sůva: Obrazy
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění