Jiří Olič

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1991   Tvrdohlaví u Jindřicha Štreita, periodikum, , , 1991/07/04, 0-0
1991   Nezblbli Tvrdohlaví?, periodikum, , , 1991, 0-0
1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque, , , 1997, 0-0
2007   Čestmír Suška: Rezavé květy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 9, 2007/05/03, 1-1
Occassional Print
published, title (subtitle)
2010/04/17   Big thanks for big things (Jiřímu Šalamounovi k pětasedmdesátinám)