Pavel Major

from - to, institution, city, (notes)
1974 - 0   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, (pedagog v ateliéru knižní grafiky a ilustrace)