Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese

Book
published, title (subtitle)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)