Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2001   České malířství a sochařství přelomu 19. a 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001/11/27 - 2002/02/04   Zdeněk Macháček: Malby a kresby / 1983-2001, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2001/12/11 - 2002/02/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002   Marius Kotrba, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/02/12 - 2002/03/31   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/02/12 - 2002/03/31   Svatopluk Slovenčík, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/04/25 - 2002/06/09   Svatopluk Slovenčík 1934 - 1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zlín, exteriéry města, Zlín (Zlín)
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/06/11 - 2002/09/01   Pocta Karlu Valtrovi, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/11/12 - 2003/02/09   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2002/11/19 - 2003/03/16   Jan Kotěra 1871 - 1923, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/02/19 - 2003/03/23   Antonín Marek Machourek: výběr z díla: období francouzské a španělské, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2003/03/11 -   Vít Soukup, Jan Kadlec: Posmrtná výstava, Dům umění, Zlín (Zlín)
2003/04/01 - 2003/05/04   Křesťanská tématika ve sbírkách KGVUZ, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2003/04/01 - 2003/05/11   Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2003/04/09 - 2003/05/18   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galerie Stará radnice, Vsetín (Vsetín)
2003/05/29 - 2003/08/31   III. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/06/05 - 2003/09/07   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/09/09 - 2003/10/12   Radim Hanke: Sochařská tvorba. Libor Jaroš: Malba, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2004/01/20 - 2004/02/15   Z umělecké tvorby východní Moravy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/01/20 - 2004/02/15   Zlín na počátku 20. století a jeho rozvoj v průmyslové město: Stavitelé a architekti v pozadí, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/02/14 - 2004/03/14   Výstavy průmyslového designu v galerii ve Zlíně, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/02/17 - 2004/03/14   Z umělecké tvorby východní Moravy II, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   Slovenské moderní umění, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   Mimoevropské satelity firmy Baťa, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století (Z uměleckých sbírek firem Satt a Galerie Joži Uprky, Vitar-Limova Zlín a Linea Nivnice), Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/05/04 - 2004/06/13   Zdeněk Macháček: Devětsetdevadesátdevět - prostor v prostoru, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/05/06 - 2007/06/27   Ivo Sedláček: Pocta čtenářům ubrusů, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/06/11 - 2004/07/01   Hanuš Schwaiger: Člověk je tu!, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
2004/06/29 - 2004/10/03   Jaroslav Koléšek: Natural 04, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/07 - 2004/08   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčín (Trenčín)
2004/10/05 - 2004/11/28   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné tvorby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/12/02 - 2005/02/06   Svatopluk Sládeček: Figurkativní architektura pro začátečníky, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/02 - 2005/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/02/10 - 2005/03/28   Patrik Hábl: Malba, Petr Stanický: Sochařská tvorba, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/03/15 - 2005/05/08   Život v umění: malířské dílo Miroslava Šnajdra, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/04/05 - 2005/05/08   Dušan Wolf: Mezi břehy, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)
2005/06/16 - 2005/07/27   Pocta Ivanu Štěpánovi, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2005/06/16 - 2005/07/27   Pocta Vladimíru Vašíčkovi, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2005/10/04 - 2005/11/20   Richard Konvička: Malba a kresba, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/11 -   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/12/09 - 2006/02/05   Jaroslav Veris: Petit Testament, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/01/18 - 2006/04/09   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/02/14 - 2006/04/02   Josef Polášek (1899 - 1946): Architektonické dílo, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/03/14 - 2006/05/07   Ida Vaculková, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/05/23 - 2006/09/03   IV. Zlínský salon mladých: První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/05/23 - 2006/09/03   IV. Zlínský salon mladých: První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/09/26 - 2006/11/12   Ivan Ouhel: Figury a práce na papíru / Figures and Works on Paper, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/10/03 - 2006/12/03   Oldřich Tichý: Retrospektiva, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/10/04 - 2006/12/03   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/11/09 -   Sochař Julius Pelikán 1887 - 1969, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2006/11/21 -   České výtvarné umění 1. poloviny 20. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/11/21 - 2007/02/04   Ivan Bergmann: Architektonické dílo 1974 - 2006, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/12/12 - 2007/02/18   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/02/13 - 2007/04/08   Tomáš Švéda: Práce na papíru a objekty, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/02/27 - 2007/04/15   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky), Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/04/17 - 2007/06/03   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/04/25 - 2007/06/10   Aleš Růžička: Obrazy / Paintings 1997 - 2007, Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/06/12 - 2007/09/16   Ladislav Daněk: Kresby / Drawings 1979-2006, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/06/12 - 2007/09/16   Ladislav Daněk: Kresby 1979 - 2006, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/06/26 - 2007/08/12   Karel Nepraš a přátelé, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2007/06/26 - 2007/09/23   Karel Nepraš, Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/10/02 - 2007/11/25   Pave Preisner: Malba a práce na papíru / Painting and Works on Paper 1996-2007, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2007/12/11 - 2008/02/24   Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001 - 2007, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/03/04 - 2008/04/20   Jindřich Kumpošt: 1891 - 1968, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/03/11 - 2008/04/13   Petr Veselý: Obrazy, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   Pocta Adrieně Šimotové, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   Pocta Juraji Bartuszovi, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)
2008/05/14 - 2008/09/28   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
2008/09/16 - 2008/11/16   Michal Bauer: Struktury, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2009/02/24 - 2009/04/19   Obydlená místa / Bewohnte orte, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2009/03/03 - 2009/04/19   Laureáti cen Zlínských salonů mladých, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/03/18 - 2009/04/25   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/05/12 - 2009/09/13   V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/09/24 - 2009/11/01   Zlínský obraz světa: Výstava k 15. výročí založení Zlínské soukromé vyšší odborné ŠKOLY UMĚNÍ, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2009/09/29 - 2009/11/15   Objekt animace. Třetí smysl, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/11/03 - 2010/01/24   Exotismy v architektuře XX. století v Čechách a na Moravě, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2010   Zdeněk Šmíd, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/02/02 - 2010/03/21   Hračky Libuše Niklové, Dům umění, Zlín (Zlín)
2010/02/02 - 2010/03/21   Petr Nikl: Dialog s maminkou - 200 dm³ dechu, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2010/03/30 - 2010/05/09   Umění ve Zlíně v třicátých a čtyřicátých letech, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2010/05/01 - 2010/09/05   Karel Zlín: Retrospektiva (obrazy, sochy, kresby, grafika), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/07/14 - 2010/09/12   Prostor Z(i)lin(a): Umělecké intervence do veřejného prostoru, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/07/15 - 2010/08/29   Priestor Z(i)lin(a): Umelecké intervencie do verejného priestoru, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2010/09/14 - 2010/11/14   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého, Dům umění, Zlín (Zlín)
2010/11/23 - 2011/01/30   Karel Zlín, Dům umění, Zlín (Zlín)
2010/12/07 - 2011/01/30   Křehká setkání - Krehké stretnutia, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/02/08 - 2011/04/04   Ars longa: Jiří Anderle, umělec a jeho sbírky: Kmenové umění Afriky, Dubuffet, Miró, Tapies, Chagall, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/02/15 - 2011/04/10   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu, Dům umění, Zlín (Zlín)
2011/05/03 - 2011/08/28   VI. Nový zlínský salón 2011, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2011/05/03 - 2011/08/28   Jiří Valoch: Art Is Here Now, Dům umění, Zlín (Zlín)
2011/09/20 - 2011/11/13   Miloš Šimurda: Obrazy / 1958 - 2009, Dům umění, Zlín (Zlín)
2011/09/27 - 2012/04/22   České umění první poloviny dvacátého století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/11/15 - 2012/01/29   Adolf Kašpar: Akvarely, kresby, grafika, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/11/29 - 2012/02/26   Plzeňská pěna. Současná výtvarná scéna Plzně a okolí, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/02/07 - 2012/04/29   Pavla Sceranková, Juraj Kollár, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2012/10/11 - 2012/12/09   Věra a Vladimír Machoninovi: 60'/70', Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/10/23 - 2012/12/09   Vojtěch Mašek: Komiksy, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2014/02/25 - 2014/04/04   Svatopluk Slovenčík: Retrospektiva, Topičův klub Topičova salonu, Praha