Městská knihovna Praha

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1944   Malíř Jaromír Hlavsa
1971   Zdenko Feyfar: Praha ve fotografii a literatuře
1987   Josef Lada (k 100. výročí narození)
2007   Mariana Alasseur-Látalová: Obrazy
Program
published, title (subtitle)
2010   Volným krokem k umění ((cyklus programů))