Bedřich W. Forman

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Bedřich Forman
2005   Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana: Unikáty z Asie, Afriky a Ameriky / Adventure Journeys of the Collector Bedřich Forman: Unique Articles from Asia, Africa and America
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1954   Členská výstava 1954
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1971   Československé nejkrásnější knihy 1970
1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2017   Posters of Czech, Poland and Hungary (Museum and Archives, Kyoto Institute of Technology, Design Collection 1), Seigensha, Kjóto (Kyoto)
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 s doplňky za předchozí léta Část 1. A - J), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Poznámky ke knize W. a B. Formanových a L. Hájka, Výtvarné umění, 7, 3, 1957/05/25, 139-143
1964   Malá bilance knižní grafiky / I., Knižní kultura, 1, 2, 1964/02/15, 62-65
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění