Jiří Karbaš

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Josef Herčík, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2015   Karel Pokorný (Hold krajině), Karel Pokorný, Říčany (Praha-východ)
Dissertation
published, title (subtitle)
1974   Česká a pražská veduta v díle Josefa Šembery