František Štorm

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Occassional Print
published, title (subtitle)
2010/04/17   Big thanks for big things (Jiřímu Šalamounovi k pětasedmdesátinám)