František Štorm

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Praha (Hlavní město Praha), Praha, (trvalý pobyt, tvůrčí působení, od r. 1991 činný jako pedagog na Vysoké škole umělecko-průmyslové ( v l. 1991-1995 ateliér knižní grafiky a písma, od r. 2003 ateliér typografie, r. 1995 založil 1. střešovickou písmolijnu (digitální knižní písma))