Petr Křička

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Světový význam Puškinův, Družstevní práce, Praha 1
1937   Lyrika, Melantrich, a.s., Praha
1947   Taras Bulba, Bedřich Morávek, Praha
1948   Lyrika, Svoboda, nakladatelství, Praha
1949   A milovat mě bude lid... (Výbor z veršů A. S. Puškina), Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1949   Tři pohádky, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1950   Očarovaný poutník, Svoboda, nakladatelství, Praha
1951   Taras Ševčenko (Výbor z díla největšího básníka a buditele Ukrajiny), Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1951   Anna Kareninová I., Slovanské nakladatelství, _
1955   Taras Bulba, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1965   Arion (Výbor z lyriky), Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Sen, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 303-303