Svatopluk Čech

 
 
 
Max Švabinský: Svatopluk Čech, 1900, kresba uhlem