Ján Šmok

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Svaz českých fotografů, Praha, ()
1951 - 0   Akademie múzických umění, Praha, (profesor FAMU (od 1975))
1973 - 1976   Akademie múzických umění, Praha, (prorektor)
1991 - 0   Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava), ()